AWVN maakt zich zorgen over personeelstekort vanaf eind 2023

Directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN geeft aan dat bedrijven al ruime tijd tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aanlopen. Er zijn in Nederland veel meer vacatures dan werkzoekenden die deze vacatures zouden kunnen opvullen. Volgens Puts zullen de tekorten alleen maar toenemen de komende jaren. Doordat er sprake is van vergrijzing verlaten meer mensen de arbeidsmarkt om met pensioen te gaan. De lege plekken die deze mensen achterlaten kunnen moeilijk worden opgevuld omdat er te weinig personeel beschikbaar is.

Werk anders organiseren

Volgens Puts is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt om werk in Nederland anders te organiseren. Zo zouden werknemers meer ondersteuning moeten krijgen. Daarnaast moet er ook aandacht worden besteed aan de inzet van personeel door het maken van roosters. Investeringen in opleiding en training zorgt er voor dat personeel breder ingezet kan worden en bovendien ook duurzaam aan de slag kan blijven. Echter geeft Puts ook aan dat er veel geld is besteed aan hogere salarissen. Daardoor is er volgens hem wel minder geld over om te besteden aan andere aspecten. Door de hogere productiviteit konden bedrijven de loonstijgingen de afgelopen maanden wel betalen. De gemiddelde loonstijging die in collectieve arbeidsovereenkomsten is vastgelegd in 2023 kwam uit op 7,1 procent. De vraag is hoe deze ontwikkeling zich gaat voortzetten het komende jaar.

Werven en selectie

De werkgeversvereniging heeft namelijk via Puts wel duidelijk gemaakt dat er ook andere uitdagingen zijn voor werkgevers namelijk het hoge ziekteverzuim. Ook daar wordt veel geld aan besteed. Dat zorgt er voor dat er voor andere onderwerpen het komende jaar wellicht minder geld overblijft. Verder is duurzame inzetbaarheid waarschijnlijk ook een punt waar meer aandacht aan besteed moet worden door de werkgevers. Veel beleid is gericht op de korte termijn, bijvoorbeeld het zo snel mogelijk invullen van vacatures. Dat uit zich bovendien in de vraag naar recruiters en HR medewerkers waarvoor de afgelopen maanden steeds meer vacatures open worden gezet. Bedrijven zijn op zoek naar mensen die daadwerkelijk het juiste personeel kunnen vinden. Hiervoor worden steeds minder uitzendbureaus en headhunters ingeschakeld. Bedrijven willen de expertise voor het het zoeken naar personeel zelf in huis hebben. Echter kost een recruiter of wervingsconsultant ook geld.