Bouwbedrijven kunnen minder gebouwen opleveren vanwege overvol stroomnet in 2024

Bouwbedrijven in Nederland hebben een lastige periode achter de rug. Ook voor de toekomst zijn er voor bouwbedrijven behoorlijk wat uitdagingen. Naast regels met betrekking tot stikstof en pfas zijn er ook knelpunten met betrekking tot de beschikbaarheid van aansluitingen op het elektriciteitsnet. In Nederland is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in duurzame energie. Veelal werd deze energie gewonnen uit zonnepanelen en uit windturbines. Een goede ontwikkeling natuurlijk maar het opslaan van elektriciteit is ook in 2023-2024 nog behoorlijk lastig. Daarom wordt elektriciteit direct getransporteerd naar de gebruikers. Gevolg is dat het elektriciteitsnet enorm veel ‘elektriciteitsverkeer’ heeft. Daardoor kunnen er in Nederland in bepaalde gebieden geen nieuwe zonnepanelen worden geplaatst maar ook geen nieuwe gebouwen worden aangesloten op het energienet. De problemen op dit gebied doen zich vooral voor in Overijssel, Groningen en de regio van Den Haag.

Bouwend Nederland

Harold Lever, vakgroepvoorzitter bij Bouwend Nederland, geeft aan dat bouwbedrijven met deze problematiek worden geconfronteerd en dat daardoor in sommige gevallen bouwprojecten niet kunnen worden opgeleverd. Ook komt het voor dat in sommige gevallen de bouwprojecten al zijn begonnen terwijl de aansluiting van de gebouwen op het energienet achteraf niet mogelijk blijkt te zijn. De gebouwen zijn dan op een gegeven moment klaar maar kunnen niet worden opgeleverd want de opdrachtgever zal nog moeten wachten op een aansluiting op de zogenaamde nutsvoorzieningen.

Woningbouw

Gelukkig hebben veel netbeheerders rekening gehouden met de woningbouw. De bouw van woningen is een speerpunt geweest van de overheid de afgelopen tijd. Het aansluiten van nieuwe woningen op het energienet moet daarom altijd doorgaan. Om die reden geven netbeheerders in de praktijk vaak voorrang aan aansluitingen van woningen. Dat gaat vooralsnog goed in Nederland. Wanneer er echter grote nieuwbouwwijken worden gebouwd kan het energienet weer te zwaar belast worden en zal er naar oplossingen gezocht moeten worden. Voor de bouwsector zijn de uitdagingen de komende tijd nog niet opgelost.