Omzetverwachting TomTom voor 2016 omlaag

TomTom is een fabrikant van navigatiesystemen die worden gebruikt in auto’s en andere wegvoertuigen. Deze systemen worden al jaren gebruikt maar de vraag naar deze navigatiesystemen neemt in Europa steeds meer af. Daardoor staat TomTom onder druk. Over heel 2016 dacht het bedrijf in eerste instantie een omzet te behalen van 1,05 miljard, door de tegenvallende resultaten is dit bedrag verlaagd naar 980 miljoen euro. Dit liet TomTom op donderdag 13 oktober 2016 weten in een tussentijdse verklaring op basis van voorlopige cijfers. In deze verklaring liet TomTom ook weten dat de consumentenomzet in het derde kwartaal van 2016 is gedaald met 15 procent. Daardoor kwam de consumentenomzet uit op 137 miljoen euro.  Het totaal van alle opbrengsten van TomTom kwamen op 239 miljoen euro in het derde kwartaal. Dit is een daling van 6 procent.

De ebitda, oftewel de brutowinst bleef op peil met 33 miljoen euro. De marges die TomTom hanteert op de verkoop van navigatiekastjes zijn veel lager dan de marges die het bedrijf ontvangt voor de verkoop van software en diensten. Het bedrijf liet wel een omzetgroei zien in de afgelopen tijd. Dit had TomTom echter ook verwacht. TomTom heeft de afgelopen tijd verschillende contracten gesloten met autofabrikanten. Deze contracten bleken lucratief te zijn voor het bedrijf. De inkomsten die voortvloeiden uit deze contracten namen met twintig procent toe. Ook haalde TomTom 15 procent meer omzet uit diensten die het bedrijf aanbied op het gebied van wagenparkbeheer voor de zakelijke markt. Op 21 oktober 2016 gaat het bedrijf de definitieve en volledige derdekwartaalcijfers over 2016 bekend maken.