Nederland verdiende 66 miljard aan export van diensten in 2015

In 2015 heeft Nederland 66 miljard euro verdiend aan de export van diensten. Dat bedrag is ongeveer tien procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het aandeel van de export van diensten in het bbp neemt de afgelopen jaren toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had de dienstenexport in 1995 nog ongeveer 7 procent van het bbp. Dit maakte het CBS op donderdag 13 oktober bekend.

De totale waarde van de export van diensten had in 2015 een waarde van ongeveer 122 miljard euro. Van dit bedrag werd uiteindelijk 66 miljard euro verdiend voor Nederland. Hierdoor was de toegevoegde waarde van de dienstenexport 55 cent per uitgevoerde euro. Deze ttoegevoegde waarde viel ten opzichte van 1995 wel tegen. In dat jaar leverde elke euro in deze sector nog een toegevoegde waarde van 67 cent op. Deze daling is ontstaan doordat via Nederland steeds meer internationale diensten worden verhandeld. Bijvoorbeeld vergoedingen voor het gebruik van intellectueel eigendom.