Machine-industrie goed voor Nederlandse export in 2015

Het expoteren van machineonderdelen leverde Nederland in 2015 veel geld op. Het ging hierbij bijvoorbeeld om de export van machineonderdelen waarmee chipmachines gemaakt kunnen worden ook voor de voedingsmiddelenindustrie werden in 2015 veel machineonderdelen verkocht. In totaal was het aandeel van de machine-industrie in de export in 2015 goed voor bijna 13 miljard euro. Voor de Nederlandse economie was daardoor de machinebouw het meest winstgevend. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend op basis van een eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen. Na de machinebouw bleek ook de export van aardgas en bloemen het goed te doen in 2015. De export van aardgas kwam op de tweede plaats en de export van bloemen op de derde plaats.

Machines en machineonderdelen zijn voor Nederland altijd belangrijk geweest als het gaat om de export. In 1995 en 2005 bleek deze werktuigbouwkundige sector ook een belangrijk aandeel te hebben in de export en werd er het meeste aan deze producten verdient. De afgelopen jaren neemt het aandeel van de machinebouw in de export weer langzamerhand toe. In het jaar 1995 vormden machines bijna 9 procent van de totale opbrengsten uit de export. In 2015 was dit echter 11,5 procent geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat de toename vooral te maken heeft met de opbrengsten voor machines die computerchips maken. Dit blijkt een zeer lucratieve tak te zijn van de machinebouw. Nederland exporteert machines waarmee chips gemaakt kunnen worden over de gehele wereld.