Omwonenden windmolenpark Houten krijgen geen schadevergoeding in 2018

Er is door een aantal bewoners van het Utrechtse dorp Houten een aanvraag ingediend met betrekking tot een schadevergoeding omdat ze naar eigen zeggen niet van te voren wisten dat de windmolens in de buurt van hun woningen zouden worden geplaatst. Op het moment dat de huidige omwonenden een woning hadden gekocht wisten ze naar eigen zeggen niet dat de drie windmolens op de huidige locatie langs het Amsterdam-Rijnkanaal zouden komen.

Ze hebben nu een schadevergoeding ingediend maar de Raad van State heeft echter geoordeeld dat deze omwonenden geen recht hebben op een schadevergoeding omdat van te voren bekend zou zijn waar de windmolens zouden worden geplaatst. De omwonenden hebben echter aangegeven dat de gemeente eerder de indruk had gewekt dat de windmolens ergens anders zouden worden gebouwd.

Daarbij verwijzen ze naar publicaties die door de gemeente zijn verstrekt waarin een andere locatie voor de windmolens werd genoemd. Volgens de Raad van State konden de omwonenden er echter niet van uit gaan dat de windmolens op een andere plek zouden worden gebouwd dan de huidige locatie. De Raad van State geeft aan dat de omwonenden rekening hadden moeten houden met de komst van windmolens op minder dan 1.500 meter afstand van hun woning. Daarom is de schadevergoeding afwezen.