Technicum Techniek Academy een oplossing voor het tekort aan Technisch personeel

Het opleiden van technisch personeel wordt steeds belangrijker. De arbeidsmarkt heeft de komende jaren te maken met een oplopend tekort aan technisch personeel en de technologische ontwikkelingen worden steeds complexer. Techniek draait om kennis, veiligheid, innovatie en kwaliteit. Al deze aspecten zijn voortdurend in ontwikkeling en worden in technische opleidingen aangeboden. Technicum uitzendbureau levert met de Techniek Academy een speciale bijdrage aan het opleiden van vakkundig technisch personeel.

Dienstverlening aan bedrijven en leerlingen

De dienstverlening die Technicum levert doormiddel van de Techniek Academy bestaat uit het optimaal ontzorgen van technische bedrijven met betrekking tot de opleiding en ontwikkeling van technische werknemers. Met ‘ontzorgen’ wordt bedoelt dat Technicum een aantal tijdrovende en complexe taken van bedrijven over kan nemen in en rondom het opleidingsproces. Technicum zal met bedrijven afspraken maken of de dienstverlening die gewenst is. Zo kan Technicum verantwoordelijk worden gemaakt voor de werving van de leerlingen en de selectie van de juiste kandidaten die deelnemen aan een opleiding. Ook de begeleiding van de leerlingen kan Technicum uitstekend uitvoeren.

Focus op werving en selectie

Juist nu er op de arbeidsmarkt een steeds grotere krapte ontstaat aan ervaren technisch personeel is de focus en de aandacht voor het werven en selecteren van kandidaten voor opleidingstrajecten van groot belang. Er zijn voldoende werkzoekenden en werklozen op de arbeidsmarkt maar niet iedereen die tot deze groepen behoort is ook geschikt voor een technisch beroep. Daarnaast verschillende technische beroepen onderling en is er ook sprake van zogenaamde cultuurverschillen tussen de sectoren.

Denk hierbij het verschil tussen de bouwsector en de metaalbranche. Technicum is vrijwel in alle sectoren binnen de techniek vertegenwoordigd en kent daardoor de verschillen tussen de bedrijfsculturen maar ook de verschillen tussen de functies en de bijbehorende opleidingseisen. Deze aspecten zorgen er voor dat Technicum goed in staat is om voor bedrijven het juiste personeel en de juiste leerlingen te selecteren. Voor leerlingen betekent deze kennis en ervaring van Technicum een goede begeleiding naar het juiste leerbedrijf en een uitstekende ondersteuning in het leerproces. Door de bemiddeling van Technicum vind je de opleiding die bij je kennis, ervaring en ambities aansluit en heb je bovendien door de vakkundige begeleiding ook een zo groot mogelijke kans om de opleiding succesvol af te ronden.

Specifieke eigenschappen van de Technicum Academy
De Technicum Academy is een Engelse benaming voor de specifieke aanpak die het VCU gecertificeerde uitzendbureau Technicum hanteert om het succesvol leren van technische leerlingen te bevorderen bij leerbedrijven. Om de opleiding van de medewerker het beste aan te laten sluiten op zijn/ haar wensen ten aanzien van de loopbaan binnen de techniek en wat de arbeidsmarkt vraagt worden door Technicum de volgende stappen gehanteerd:

  1. Kennismaking. Technicum start met een persoonlijk opleidingsgesprek met de kandidaat leerling. Dit gesprek wordt gevoerd met een van de opleidingsadviseurs of ervaren consultants op een Technicum-vestiging. Uit dit gesprek ontstaat een duidelijk beeld van de wensen van de kandidaat en de manier waarop deze loopbaanwensen doormiddel van een opleiding verwezenlijkt kunnen worden.
  2. Aanmelding. Technicum biedt zelf opleidingen aan en heeft contact met vrijwel alle gangbare opleidingsinstituten in de techniek. De leerling kan samen met de consultant of opleidingadviseur van Technicum een startmoment bepalen. Technicum zal de leerling dan aanmelden bij de beste opleidingsinstantie. De medewerker komt voor de aanvang van de opleiding bij Technicum in dienst en gaat daarbij een leerwerkovereenkomst aan. Technicum zorgt er voor er een passende werkplek wordt gevonden bij een erkend leerbedrijf welke het beste bij de medewerker en de opleidingsrichting aansluit.
  3. Kosten. De kosten van de opleiding worden door Technicum betaald, zowel het lesgeld als de boeken.
  4. Leren en werken. De medewerker werkt 4 of 5 dagen in de praktijk bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag of twee avonden in de week naar school.
  5. Veiligheid. Technicum is een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie en daardoor gespecialiseerd in het bemiddelen van technisch personeel bij VCA gecertificeerde bedrijven. Naast de gebruikelijke doorgeleidingsplicht van veiligheidsregels en de werkinstructie zorgt Technicum doormiddel van de verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) en werkplekinspecties er voor dat de werknemers in een veilige omgeving werken. Doormiddel van veiligheidscertificaten zoals de NEN3140, NEN1010, het heftruckcertificaat, VCA Basis, VCA Vol en vele andere certificaten kunnen leerlingen en uitzendkrachten die via Technicum werken nog beter op de hoogte worden gebracht van de veiligheidsaspecten in een specifieke werkomgeving. Ook deze certificaten betaald Technicum.
  6. Een leven lang leren. De techniek is in ontwikkeling en het is daarom belangrijk dat je kennis en vaardigheden op niveau blijven. Werknemers die in dienst zijn van Technicum blijven zich in hun werk ontwikkelen en worden daarbij theoretisch en praktisch ondersteund door aanvullende opleidingen en cursussen.

Aanmelden voor de Technicum Academy?
Heb je interesse in werken en leren, BBL, of een andere opleidingsvariant binnen de Technicum Academy? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of meld je direct aan voor een passend BBL traject doormiddel van het BBL aanmeldformulier. Binnen 2 werkdagen zal een opleidingsadviseur of consultant van Technicum met je contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek over je mogelijkheden in de techniek en de bijbehorende opleidingen.