Tien grootste Nederlandse bouwbedrijven hebben bijzonder veel orders binnengehaald in 2017

De orderportefeuille van de tien grootste bouwers van Nederland is in het afgelopen jaar opvallend sterk gegroeid. Gemiddeld nam het aantal orders met ongeveer 8,5 procent toe ten opzicht van het jaar ervoor. Dit betekend een toename van 3 miljard euro.

Cobouw
Dit bericht komt woensdag 1 augustus 2018 naar voren uit een publicatie van een onderzoek Cobouw dat ieder jaar wordt gehouden. Cobouw hanteerde voor het onderzoek de jaarrekeningen van de bouwbedrijven. Hieruit komt onder andere naar voren dat de bouwbedrijven aan het begin van 2018 in totaal voor meer dan 37,5 miljard aan werk in voorraad hebben. Cobouw noemt de toename in het aantal orders uitzonderlijk.

Bouwbedrijven
De bouwbedrijven die in het onderzoek zijn meegenomen zijn onder andere:

  • BAM,
  • Dura Vermeer,
  • Boskalis,
  • TBI,
  • Van Wijnen
  • Ballast Nedam

Deze bouwbedrijven haalden gezamenlijk meer dan 10 procent van het totale aantal orders binnen. Niet alle bouwbedrijven deden het ten opzichte van 2017 beter. De orderportefeuille van VolkerWessels was namelijk iets gekrompen met ongeveer 1 procent. Het is lastig om in te schatten of de toename in het aantal orders ook daadwerkelijk zal zorgen voor meer omzet. In 2017 was er namelijk ook sprake van een stijging in het aantal orders van bouwbedrijven maar in dat jaar nam de omzet nauwelijks toe.