November 2016 gunstig voor Nederlandse woningmarkt

In de maand november is het aantal verkochte woningen in Nederland enorm gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2015. De stijging is maar liefst ruim een kwart. Ten opzichte van de maand oktober 2016 is de stijging in november 2016 beperkt. In november 2016 steeg de woningverkoop met iets meer dan vijf procent. Deze gegevens werden maandag 19 december 2016 gepubliceerd door het Kadaster. Het Kadaster maakte ook bekend dat in november 2016 in totaal 18.255 huizen van eigenaar wisselden. Dit exacte verkoopaantal resulteert dus in een stijging van 25,5 procent ten opzichte van november 2015.

In de maand oktober werden nog 17.339 verkochte woningen geregistreerd door het Kadaster in Nederland. Bij alle woningtypes was er sprake van een toename in de woningverkopen. De sterkste toename was echter bij vrijstaande woningen. Hier was de toename met 32 procent het grootste. De kleinste verkooptoename was bij appartementen. Hier kwam de woningverkoop uit op 22,8 procent. Daarnaast nam de verkoop in heel Nederland toe. In alle provincies was een stijging in de woningverkoop merkbaar. In Flevoland was er sprake van de hoogste stijging, daar nam de woningverkoop toe met 46,7 procent.

In Noord-Holland nam de verkoop van woningen toe met 8,9 procent. Dit was de zwakste stijging in de woningverkoop van alle Nederlandse provincies. Ook het aantal geregistreerde hypotheken nam toe. In de maand november steeg het aantal hypotheken met 22,5 procent toe op jaarbasis. Hierdoor kwam het aantal hypotheekaanvragen 26.125. Er vonden in november 2016 in totaal 221 executieveilingen plaats, in dezelfde maand in 2016 waren dat nog 304.