Tekort aan gekwalificeerd bouwpersoneel in 2016

Nederland heeft te maken met een tekort aan gekwalificeerd personeel op de bouwplaats. De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) heeft een onderzoek laten uitvoeren waarin onder andere werd gekeken naar de vacatures bij bouwbedrijven en de snelheid waarmee deze vacatures werden ingevuld.  Uit het onderzoek blijkt dat het vinden van ervaren vakmensen tot de grootste problemen behoort waar Nederlandse mkb-aannemers in 2016 tegenaan lopen.

Aannemers in Nederland zijn hoopvol gestemd over de toekomst. Ze zijn positief over de omzetverwachting en denken een goed bedrijfsresultaat te kunnen realiseren. Er komen meer opdrachten binnen bij bouwondernemers in Nederland waardoor de werkvoorraad verbetert. Doordat er meer werk is voor aannemers kunnen ze ook een hogere prijs vragen voor hun werkzaamheden. Hierdoor lijkt de prijsdruk in deze sector te stabiliseren. De aantrekkeende markt zorgt er ook voor dat er meer vraag is naar bouwpersoneel. Tijdens de economische crisis werden nog veel bouwmedewerkers ontslagen maar dat is nu veranderd.  Bouwbedrijven kunnen de toestroom van de opdrachten niet meer met hun huidige personeelsbestand aan en plaatsen vacatures.

Deze vacatures worden echter niet zo snel ingevuld met ervaren krachten. In plaats daarvan blijven vacatures in de bouw lang open staan. Uitzendbureau’s in de techniek en bouw hebben het ook druk gekregen maar ook deze bureaus kunnen via hun netwerken vaak maar moeilijk een geschikte oplossing vinden voor hun klanten,

De toenemende vraag naar goed opgeleide mensen met vakkennis is innde gehele bouwsector merkbaar. Ook wordt het inhuren van ervaren vakkrachten in de bouw als een groot probleem ervaren. UUitzendbureau’s doen wel hun best om in de vraag van hun opdrachtgevers te voorzien maar ondanks dat moeten ze steeds vaker nee verkopen. In de periode van de maand januari 2016 tot de maand oktober 2016 heeft ongeveer 6 procent van de bedrijven nieuw personeel aangenomen. Op dit moment is bij 4 procent van de ondernemingen sprake van openstaande vacatures die moeilijk kunnen worden ingevuld. Deze vacatures zijn voornamelijk geplaatst ter uitbreiding van het personeelsbestand van bouwbedrijven.

De AFNL heeft nog steeds grote zorgen over de verhouding tussen vast personeel en tijdelijk personeel in het personeelsbestand bij bouwbedrijven. De Wet Werk en Zekerheid heeft het er voor ondernemers in de bouw niet beter op gemaakt. De Wwz zorgt voor regels die beklemmend werken. De verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar vormt bijvoorbeeld al geruime tijd een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers. De bouwfederatie is van mening dat het huidige kabinet de ”belemmerende arbeidsmarktwetgeving” zal moeten veranderen om het klimaat in de bouwsector te laten verbeteren.