NOS tientallen bestuurders van woningcorporaties verhuren zelf privé woningen in 2023

Uit een onderzoek van de NOS is naar voren gekomen dat dat tientallen bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties zelf ook woningen verhuren. Ze zijn naast hun functie bij de woningcorporatie dus ook actief in het verhuren van woningen aan huurders. NOS-Nieuwsuur heeft zich in deze situatie verdiept. In totaal bracht Nieuwsuur van vijftien van deze functionarissen de verhuuractiviteiten in beeld. Een aantal van de verhuurde woningen zou lang geleden zijn aangeschaft voor bijvoorbeeld de kinderen. Deze woningen zouden nu tegen lage prijzen worden verhuurd. De NOS benoemde echter dat in veel gevallen sprake is van een andere praktijk. Er wordt gesproken over de schijn van voorkennis waar gewone woningbeleggers niet over beschikken.

De woningen zouden dikwijls in een straal van 15 kilometer zijn aangeschaft in de omgeving waarin de wooncorporatie zelf ook actief is. In sommige gevallen gaat het om woningen in exact dezelfde gemeente of deel van de stad. Soms op een minuut of 20 van de corporatie zelf. De woningen zouden door de bestuurders worden verhuurd tegen hogere bedragen dan de bedragen waarvoor de woningcorporatie zelf woningen verhuurd. Het onderzoek van de NOS heeft een behoorlijk effect gehad op de woningcorporaties. Zo zouden commissarissen van zes corporaties inmiddels het besluit hebben genomen om hun functie neer te leggen. Verder zouden bestuurders van twee andere corporaties hebben besloten om hun verhuurhuizen van de hand te doen. De woningcorporaties willen de schijn van belangenvestregeling al tijden voorkomen. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden tegen gegaan.