Nieuwe Waterweg wordt 1,5 meter dieper in 2018

Er worden in het komende halfjaar baggerwerkzaamheden verricht aan de Nieuwe Waterweg. Deze doorvaart en de wateren in de Botlek worden anderhalve meter dieper gemaakt. Hiervoor moet de vaargeul uitgebaggerd worden en daar is men maandag 26 maart 2018 mee gestart. Het baggerwerk wordt uitgevoerd is om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden in de komende tijd. De vrachtschepen en containerschepen worden steeds groter waardoor ze veel dieper in het water liggen.

Bereikbaarheid
Als deze grote schepen het Botlekgebied willen bereiken moeten sommige schepen minder zwaar beladen worden zodat ze minder diep in het water liggen. Daarvoor moeten ze op de Maasvlakte een gedeelte van hun lading lossen. Wanneer deze grote vrachtschepen geen lading lossen kunnen ze geen andere locaties in het havengebied bereiken. De grote vrachtschepen zijn juist vaak gevuld met brandstoffen, aardolie, nafta, chemicaliën, ertsen en andere soorten bulkgoederen. Deze goederen zijn juist nodig om voor de raffinaderijen en andere locaties in het havengebied. Het verdiepen van de vaargeul is belangrijk omdat het laden op de Maasvlakte extra tijd en geld kost.

Havenbedrijf Rotterdam
Projectleider Edwin Hupkes van het Havenbedrijf Rotterdam noemt daarom het project van de verdieping van de vaargeul “heel belangrijk”. In totaal moet het project tussen de 50 en 70 miljoen euro kosten. Volgens Hupkes zal het verdiepen van de geul uiteindelijk alleen maar meer geld opleveren. Hij gaf zijn reactie tijdens het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de projectleider van het Havenbedrijf Rotterdam zorgt de investering er voor dat Rotterdam ook in de toekomst in staat is om te concurreren met andere havens in Europa. Omdat het Panamakanaal kort geleden is verdiept is ook de standaardmaat voor schepen wereldwijd weer iets gegroeid.