Rotterdam wordt meer energieneutraal vanaf 2018

Op donderdag 25 januari 2018 hebben 62 grote bedrijven in de gemeente Rotterdam aan de burgemeester een zogenaamde klimaatoproep gedaan. In deze klimaatoproep geven de bedrijven aan dat ze willen dat Rotterdam streeft naar een circulaire economie waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt en verspilling zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Dat betekent dat er minder nieuwe grondstoffen gebruikt moeten worden voor de vervaardiging van producten. Dit is echter een streven waarbij men goed moet kijken naar de uitvoering daarvan.

Energietransitie
Een andere focus ligt op de energievoorziening van de bedrijven in Rotterdam. Deze energievoorziening is nog voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Er dient een energietransitie plaats te vinden. Zo moeten fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Pas wanneer dit goed lukt is de energietransitie gerealiseerd. Een volledige energietransitie is echter een doel wat moeilijk bereikbaar is voor een grote industriële stad met een enorm havencomplex. De bedrijven willen dat de stad over dertig jaar nauwelijks nog fossiele brandstoffen zoal moeten gebruiken. Daarvoor zouden zogenaamde energieproducerende gebouwen gebruikt moeten worden. Ook zou de stad moeten beschikken over slim en schoon vervoer. De havenbedrijven zouden van afval nieuwe grondstoffen moeten maken.

Nog niet klimaatneutraal
De ondertekenaars van de klimaatoproep hebben een aantal tussendoelen benoemd. Deze tussendoelen zouden moeten worden behaald in 2022, 2030 en 2040. Op de beleidsagenda moet duurzaamheid ook de komende jaren hoog komen te staan. Rotterdam moet behoorlijk wat werk verrichten om haar ambities waar te maken. Momenteel is Rotterdam zeker niet het gedeelte van Nederland dat bekend staat als Energieneutraal CO2 neutraal of Klimaatneutraal. In plaats daarvan zorgt de aanwezige industrie in Rotterdam er voor dat er veel CO2 wordt uitgestoten. Deze emissie moet worden aangepakt evenals andere bronnen van vervuiling.