Nieuwe kolencentrale geopend op de Maasvlakte op 21 april 2016

Op donderdag 21 april 2016 is een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte in Rotterdam officieel geopend. Burgemeester Aboutaleb heeft de openingshandeling van de kolencentrale uitgevoerd maar de media was niet welkom bij deze ceremonie. Er is veel kritiek op het openen van een nieuwe kolencentrale en verschillende organisaties hebben openlijk hun protest kenbaar gemaakt. bij de poort van de kolencentrale hebben zich tijdens de openingsceremonie van de kolencentrale verschillende actievoerders gemeld. Ook Greenpeace nam deel aan de acties tegen de opening van de kolencentrale.

Kritiek van milieuorganisaties
Door de milieuorganisatie worden exemplaren van het Parijse klimaatakkoord uitgedeeld. Dit akkoord wordt morgen door meer dan 150 landen ondertekend in New York.  Volgens Greenpeace is het openen van de nieuwe kolencentrale niet verenigbaar met de afspraken die eerder in december 2015 in Parijs werden gemaakt tussen de landen. Dit klimaatakkoord van Parijs heeft landen de opdracht en de richtlijnen gegeven om de CO2 uitstoot verder te beperken. Kolencentrales worden beschouwd als installaties die een enorme bijdrage leveren aan de totale CO2 uitstoot van een land.

CO2-opslag als oplossing
De nieuwe kolencentrale is van Uniper/Eon. Deze kolencentrale stoot enorme hoeveelheden CO2 uit in de atmosfeer. Om deze CO2-uitstoot te beperken zijn drastische maatregelen nodig. een voorbeeld hiervan is het opslaan van CO2. De milieubelastende CO2 moet dan worden gefilterd uit de emissie van de kolencentrale. Als dit is gebeurd is wordt het CO2 opgeslagen in bijvoorbeeld een leeg gasveld. Hiervoor zou het energiebedrijf een leeg gasveld in de Noordzee willen gebruiken. Momenteel is het echter onduidelijk wanneer de CO2 daadwerkelijk wordt afgevangen en opgeslagen in een leeg gasveld. Het blijft dus bij plannen.

Kolencentrales sluiten
Greenpeace vindt net als een aantal andere milieuorganisatie dat alle kolencentrales in Nederland gesloten moeten worden. Het opslaan van CO2 wordt niet als een probate oplossing gezien voor kolencentrales. Het opslaan van CO2 is volgens de milieuorganisatie op zich niet verkeerd maar deze oplossing moet niet gebruikt worden om kolencentrales in bedrijf te houden. Voor een bedrijf zoals Tata Steel is het opvangen en opslaan van CO2 wel een effectieve oplossing omdat een dergelijk staalverwerkend bedrijf geen andere mogelijkheden heeft dan het verstoken van kolen voor de staalproductie.

Reactie van Technisch Werken
Nederland moet voldoend aan de richtlijnen die wereldwijd zijn afgesproken ook landelijk zijn afgesproken op het gebied van het beperken van de CO2 emissie in de atmosfeer. Het openen van een kolencentrale staat daar natuurlijk haaks op. Dat is voor de overheid moeilijk te verklaren. Het blijkt maar weer eens dat de Nederlandse overheid wel doet alsof milieu hoog op de agenda staat maar in de praktijk kiest ze voor een andere tegenstrijdige koers. Nederland moet straks nadenken hoe ze de gevolgen van dit slappe tegenstrijdige beleid wil gaan bekostigen of oplossen.