Vergunningen kolencentrales op Maasvlakte zijn in orde in 2016

De Raad van State heeft woensdag 27 januari 2016 bepaald dat de bezwaren van milieuorganisaties tegen de natuurvergunningen voor de kolencentrales op de Maasvlakte ongegrond zijn. De kolencentrales zijn van de energiebedrijven E.ON en GDF Suez en hebben zogenoemde natuurvergunningen. De Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland en Vereniging Verontruste Burgers van Voorne dachten dat er iets mis was met de kolencentrales.

Dit bleek echter niet het geval volgens de Raad van State. De verschillende belangengroepen vinden het onderzoek naar de neerslag van schadelijke stoffen van de centrales op de natuurgebieden in de omgeving onvoldoende. De Raad van State vindt echter dat er wel voldoende maatregelen zijn genomen om de natuur te beschermen. Hierbij kan men denken aan regelmatig maaien, begrazen en het verbeteren van waterhuishouding.

Reactie van Technisch Werken
Kolencentrales staan de laatste jaren en vooral de laatste maanden steeds meer ter discussie. Het lijkt er op dat milieuorganisaties de totale oorlog hebben verklaard aan kolencentrales. Deze centrales zijn natuurlijk vervuilend maar ze zijn veel minder vervuilend als in het verleden omdat men met technische voorzieningen veel milieuschade kan beperken. Daar moet wel rekening mee gehouden worden. Daarnaast wordt er in Nederland te weinig groene oftewel duurzame energie opgewekt om aan de energievraag te voldoen. Kolencentrales zijn op dit moment nog steeds noodzaak.