Nuon wil in gesprek over sluiten kolencentrale

Het wereldwijde energieakkoord dat in Parijs is gesloten schept verplichtingen aan de deelnemende landen. Ook Nederland zal belangrijke stappen moeten maken als het gaat om de reductie van CO2. Vrijwel meteen werd er gewezen naar de kolencentrales in Nederland die verantwoordelijk zouden zijn voor een aanzienlijk deel van de CO2 uitstoot in ons land.

De eigenaren en belanghebbenden van de kolencentrales vinden de opstelling van de critici veel te kort door de bocht. Zij geven aan dat Nederland nog lang niet klaar is om van kolencentrales afscheid te nemen. Bovendien is er veel in kolencentrales geïnvesteerd en heeft men bovendien de kolencentrales doormiddel van verschillende technische voorzieningen ook minder milieubelastend gemaakt

Nuon wil in gesprek
Energieleverancier Nuon geeft aan dat ze bereid is om in gesprek te treden over de sluiting van haar kolencentrale. Dit maakte de bestuurder Martijn Hagens bekend in het televisieprogramma EenVandaag. Volgens de afspraken in het Energieakkoord hoeft de energiecentrale niet gesloten te worden.

In de politiek klinkt de roep om sluiting van de kolencentrales steeds luider. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen de kolencentrales van Nederland stuk voor stuk sluiten.

Eerlijke oplossingen
Het sluiten van een kolencentrale kan wenselijk zijn voor het milieu maar er spelen meer belangen. Volgens Martijn Hagens moet de sluiting van de kolencentrale in Amsterdam wel “fair” gebeuren. Daarmee doelt hij op een  oplossing voor de gemiste inkomsten voor Nuon als de kolencentrale dicht gaat in Amsterdam. Daarnaast geeft Hagens aan dat er ook een oplossing gevonden moet worden voor de 200 werknemers die op dit moment nog in de kolencentrale werken.

Volgens Hagens moet er constructief overleg worden gevoerd tussen de Nuon en minister Henk Kamp. Het bedrijf Nuon wil wel weten waar het bedrijf aan toe is. Zo kan het bedrijf er ook voor zorgen dat de kolencentrale wordt vergroend, oftewel minder milieubelastend gaat worden. Daar gaan veel investeringen mee gemoeid. Het vergroenen is één oplossing en het een versnelde uitfasering is een andere oplossing. Er moet wel duidelijkheid komen voor de Nuon.

Energiemaatschappij Eon
Energiemaatschappij Eon hanteert een andere werkwijze. Deze energiemaatschappij is bezig met technologie waarmee de CO2 emissie van kolencentrales wordt afgevangen. Op één van de kolencetrales op de maasvlakte gebeurd dit al. Daar wordt het CO2 gas opgevangen. Dit lukt echter niet voor de volledige CO2 emissie. Ongeveer 25 procent kan worden afgevangen  met de installatie. Dit CO2 gas wordt vervolgens doormiddel van leidingen getransporteerd naar een grote ondergrondse opslag waar het CO2 gas permanent wordt opgeslagen.

Reactie van Technisch Werken
Als je kijkt naar milieubewuste energiewinning dan is het natuurlijk beter om te voorkomen dat er CO2 wordt uitgestoten. Het wegsluizen van CO2 door een inventief systeem is een oplossing voor een gevolg, het biedt geen oplossing voor de oorzaak. Kortom het is geen preventiemiddel. Juist preventiemiddelen zijn duurzame oplossingen. Er dient meer energie uit natuurlijke energiebronnen zoals wind, zon en waterkracht te worden gehaald. Daarnaast zal men goed na moeten denken over het opslaan van elektrische energie. Als dat mogelijk is kunnen black-outs worden opgevangen en zijn windmolens veel effectiever. Als er nu te weinig wind staat bestaat de kans dat het elektriciteitsnet te weinig elektrische ‘voeding’ krijgt. Daardoor zal een deel van de op de windmolens aangesloten gebouwen niet voldoende energie krijgen om te kunnen functioneren.

Dit worden ook wel ‘black-outs’ in het elektriciteitsnetwerk genoemd. Deze black-outs werden in het verleden tot aan eind 2015 opgevangen door kolencentrales die daardoor altijd moesten blijven doordraaien terwijl er ook windenergie werd gewonnen. Dat is dus dubbelop en niet bepaald milieuvriendelijk. Nu wil men kijken of de kolencentrales als overbodig kunnen worden beschouwd. Dan moet men wel heel veel vertrouwen hebben in de duurzame energiebronnen.