Vandebron wil Amsterdamse kolencentrale kopen voor 1 miljoen in 2017

Kolencentrales zorgen ook in 2017 voor een groot deel van de Nederlandse CO2 uitstoot. Het is daarom geen wonder dat veel milieuorganisaties de kolencentrales liever vandaag dan morgen gesloten willen hebben. Dat is echter niet eenvoudig omdat de kolencentrales veel geld hebben gekost met betrekking tot de bouw. Dit geld moet worden terugverdiend. Ook werken veel mensen in de kolencentrales.  Het sluiten van de kolencentrales zou voor honderden werknemers nadelige gevolgen hebben.

Nieuwe bestemming voor de kolencentrale

Vandebron wil echter toch een duidelijke stap nemen. Deze leverancier van groene stroom doet een bod van 1 miljoen euro op een Amsterdamse kolencentrale. De kolencentrale is momenteel van Nuon. Het bedrag dat Vandebron wil betalen voor de kolencentrale kan worden besteed aan een regeling voor de ongeveer tweehonderd medewerkers die momenteel voor de centrale werken. Als voor deze werknemers een passende regeling is getroffen wil Vandebron een nieuwe bestemming geven aan de voormalige kolencentrale. De pplannen worden binnenkort duidelijk gemaakt. Het doel van het duurzame energiebedrijf is iets vervuilends hergebruiken tot iets waar iedereen wel iets aan heeft.

Vervuilende kolencentrales

Er zijn een aantal kolencentrales in Nederland actief. De kolencentrale die Vandebron nu wil onderzoek overnemen is de oudste en meest vervuilende van Nederland. Dit heeft Vandebron in een persverklaring benoemd. Per jaar stoot de kolencentrale 4,5 megaton aan CO2 uit. Deze uitstoot van CO2 is gelijk aan de uitstoot van 1.3 miljoen auto’s. Deze kolencentrale zorgde met deze uitstoot voor een verslechtering van de Amsterdamse luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit van Amsterdam viel onder andere door de uitstoot van de kolencentrale regelmatig beneden de Europese norm.

Sluiten van kolencentrales

Het sluiten van kolencentrales kost geld. In december liet Nuon al weten dat ze alleen bereid is om haar kolencentrale te sluiten op kosten van de overheid. Het is nog maar de vraag of de overheid gast betalen voor de sluiting van de kolencentrales. Als fit niet gebeurt kan de kolencentrale ook worden doorverkocht. Vandebron acht de kans groot dat de centrale dan wordt verkocht aan een partij die de kolencentrale tot 2034 kan gebruiken. Aart van Veller, medeoprichter van Vandebron, geeft aan dat alle partijen willen dat de kolencentrale dicht gaat. Vandebron zit het kopen het herbestemmen van de kolencentrale als een oplossing.