Nieuwe Klimaatwet donderdag 25 juni goedgekeurd door Europees Parlement

Afgelopen donderdag heeft het Europees Parlement de nieuwe Klimaatwet goedgekeurd. Doordat de wet is goedgekeurd zal de EU zich binden aan strenge maatregelen en doelstellingen om de uitstoot van CO2 te beperken. Zo wil de EU de CO2 emissie in 2030 in totaal 55 procent lager hebben dan in 1990. Op dit moment was de doelstelling nog 40 procent CO2 reductie. Daarnaast heeft de EU voor 2050 aangeven dat ze klimaatneutraal wil zijn. Deze doelstellingen zijn heel ambitieus maar doordat het parlement de klimaatwet heeft goedgekeurd zijn de doelstellingen wel bindend. Het is echter onduidelijk hoe men de doelstellingen wil bereiken. Klimaat en politiek zijn nauw met elkaar verbonden de afgelopen jaren. Politieke partijen kunnen scoren met klimaatdoelstellingen en compleet uit de lucht gegrepen percentages. Hoe mooier de doelstellingen klinken hoe beter je als politieke partij op de kaart staat. Kortom het noemen van populaire doelstellingen op het gebied van klimaatpolitiek is een doel op zich geworden. Hoe de doelstellingen behaald moeten worden is echter een groot raadsel. De kans is daardoor groot dat bij een gebrek aan concrete technische en duurzame oplossingen ook weer een politieke formule wordt bedacht om toch klimaatneutraal te zijn.

Politiek spel met betrekking tot klimaatdoelstellingen

Bijvoorbeeld door een hele hoop bossen in Europa of buiten Europa voor CO2 compensatie aan te schaffen. Zo kun je op papier al je CO2 emissie hebben gecompenseerd maar heb je feitelijk alleen maar met geld geschoven. De Europese Commissie komt op 14 juli met voorstellen om de doelstellingen te behalen. Verder moet de Europese Raad de Klimaatwet ook nog goedkeuren. De verwachting is echter dat de Europese Raad op korte termijn zal instemmen met de Klimaatwet. Er was overigens wel wat kritiek op de Klimaatwet voordat de stemming hierover werd gehouden. Sommige politieke partijen hadden liever nog een hogere fictieve doelstelling gezien. Zij hadden de wens dat het percentage van 55 procent voor 2030 nog hoger werd bijgesteld. Tja waarom maak je er niet 100 procent van of 150 procent? Als je toch voor de politiek en je eigen populariteit willekeurig doelstellingen kunt noemen? Dan kun je net zo goed een hoger percentage noemen toch? Dat neemt echter niet weg dat de hele wereld zit te wachten op echte oplossingen. Hoe moeten woningen van het aardgas af? Is waterstof wel een effectieve vervanger? Wat moet er worden gedaan met het elektriciteitsnet als een verdere belasting van het energienet onvermijdelijk is wanneer er meer windmolens, zonnepanelen worden geplaatst en er ook meer elektrische energie wordt afgenomen.