Nieuw pensioenakkoord in juni 2020

Er is een nieuw pensioenakkoord ontstaan na tien jaar onderhandelen. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat zowel de werkgevers, de vakbonden als het kabinet akkoord konden gaan met de invulling van het nieuwe pensioenakkoord. De partijen die deelnamen aan de onderhandelingen hierover reageerden opgelucht en positief. Volgens FNV-voorzitter Han Busker was het een behoorlijke klus om het pensioenakkoord tot stand te laten komen. Vooral de afgelopen dagen is er hard aan gewerkt om alles zo goed mogelijk uit te werken op papier. Veel nieuws zal men niet aantreffen in het pensioenakkoord omdat een hoop zaken al eerder bekend waren.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Het belangrijkste aspect is dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen komt te vervallen. Deze dekkingsgraad was altijd een belangrijke graadmeter waarmee men inzichtelijk kreeg hoe de pensioenfondsen er voor staan. Het systeem van de dekkingsgraad zorgde er echter voortdurend voor dat de hoogte van pensioenen werden aangepast. Dat zorgde voor veel onzekerheid. Het nieuwe pensioenakkoord bevat daarom geen dekkingsgraad voor pensioenfondsen maar laat de hoogte van de pensioenen vooral afhangen van de ontwikkelingen in de economie. Gaat het economisch goed dan gaan de pensioenen omhoog, gaat het wat slechter dan gaan de pensioenen omlaag. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is tevreden over het resultaat. Hij heeft het over een goed akkoord waarvan de “techniek” nu is afgerond.