Nederlandse Vereniging voor Makelaars wil landelijke vastgoedregisseur vanaf 2019

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars is voorstander van een landelijke coördinatie op het gebied van vastgoed. Volgens de NVM zou er een ‘vastgoedregisseur’ moeten worden aangesteld. Dit staat in de nieuwste plannen van de makelaarsvereniging. Volgens de NVM moet de vastgoedregisseur door het Rijk worden aangesteld. Deze persoon zou op regionaal niveau de woningmarkt moeten ondersteunen. Daarbij moet er aandacht zijn voor de woningbouw. De woningbouw moet de komende jaren een behoorlijke sprong vooruit maken. Er zouden gemiddeld 75.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd. De vraag is echter of dit haalbaar is. De wet- en regelgeving zorgt soms voor belemmeringen.

Ook de milieurichtlijnen zoals de Stikstofbeperking en het terugdringen van PFAS. Er komt heel wat bij kijken als men de woningbouw echt wil stimuleren. de vastgoedregisseur zou een belangrijke rol kunnen vervullen in het overleg tussen regionale partijen zoals projectleiders en lokale overheden zoals gemeenten. Daarbij moet de vastgoedregisseur ook het gesprek aan gaan met natuurbeschermers, makelaars en bouwers. Volgens de NVM werkt een landelijke aanpak niet. Daarvoor is de woningbouw lokaal veel te divers. Toch is het ook moeilijk om de woningbouw geheel door gemeenten te laten regisseren. Volgens de NVM gebruiken veel gemeenten het beschikbare budget voor hun eigen begroting.

Er moet wat gebeuren anders komt de woningbouw straks in de knel. Bouwbedrijven willen wel bouwen maar kunnen dat vaak niet vanwege de wet- en regelgeving. Ook vragen veel gemeenten een fors bedrag voor bouwgrond. Dat zorgt er voor dat woningen extra duur worden. Vooral in een tijd waarin bouwmaterialen schaars zijn en bouwpersoneel nauwelijks beschikbaar is komen er verschillende hindernissen op weg naar meer nieuwbouwwoningen. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn de afgelopen tijd dan ook fors gestegen.