Kabinet staat open voor CO2-heffing voor Nederlandse industrie in 2019

Premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hebben aangegeven dat ze open staan voor een CO2-heffing voor de Nederlandse industrie. Dit bericht werd gisteravond bekend gemaakt tijdens een het debat over een conceptklimaatakkoord. Wiebes gaf tijdens dit debat aan dat de regering open staat voor alle oplossingen. Daarnaast gaf Rutte aan dat er volgens hem geen taboes zijn. Daarmee doelde de premier op de houding van het kabinet aangaande de poplossingen over het conceptklimaatakkoord. Het kabinet heeft een open houding waarin verschillende oplossingen en ideeën bespreekbaar zijn.

Er zijn verschillende politieke partijen die voorstander zijn voor een CO2-heffing voor bedrijven. Deze CO2-heffing of CO2-taks moet er voor zorgen dat bedrijven meer gaan doen om de CO2 emissie te reduceren. Er zijn verschillende overleggen geweest over de reductie van de CO2 uitstoot tijdens de bijeenkomsten van de zogenaamde klimaattafels. Deze klimaattafel is een orgaan waarin per sector klimaatmaatregelen zijn bedacht. Tijdens de klimaattafels was de optie van een CO2 taks echter niet meegenomen. Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP pleitten echter wel voor een CO2-heffing voor bedrijven. Omdat de CO2 taks niet werd meegenomen in de uitkomsten van de klimaattafels werd deze belasting op CO2 uitstoot niet doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) op betaalbaarheid en haalbaarheid.

Volgens Lodewijk Asscher de PvdA-fractievoorzitter zou deze doorrekening alsnog moeten plaatsvinden. Daarvoor heeft hij de planbureaus benaderd. De doelstelling van de CO2 taks is het reduceren van de CO2 emissie en niet het vergroten van de inkomsten van de overheid door een extra belasting voor bedrijven. De CO2 taks is nog niet geheel van tafel maar Wiebes en Rutte zijn nog niet overtuigd. Zo denkt Rutte niet dat “een platte boete” tot de gewenste CO2-reductie zal leiden. Als de CO2 taks er zou komen dan kunnen ondernemers het Nederlandse ondernemingsklimaat als te duur beschouwen en “de grens over rennen” aldus Wiebes. Toch willen Wiebes en Rutte wel naar de plannen voor een CO2 taks kijken.