Kabinet: energierekening huishoudens vanaf 2019 omlaag en CO2 heffing voor bedrijven

De overheid heeft besloten om de belastingverhoging op de energierekening terug te draaien. Deze energiebelasting wordt vanaf 2020 weer teruggedraaid. Omdat de overheid toch belasting wil innen met betrekking tot de CO2 uitstoot wordt nu gekeken naar een CO2-heffing voor bedrijven. De plannen voor een CO2 heffing voor bedrijven moet nog verder worden uitgewerkt. Die plannen moeten al in april 2019 klaar zijn.
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met premier Mark Rutte op woensdagmiddag 13 maart 2019 een reactie gegeven op de doorrekeningen van de klimaatplannen door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit de doorrekening komt naar voren dat het huidige pakket aan maatregelen waarschijnlijk niet voldoende is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een CO2 reductie van 49 procent zal de komende tijd niet worden gerealiseerd.
De industrie zou meer moeten doen om de CO2 uitstoot te reduceren. Verder komen de kosten met de huidige belasting op energie vooral bij huishoudens te liggen. Het kabinet ziet nu in dat dit niet juist is. Vooral huishoudens met een laag inkomen zouden er sterk op achteruit gaan. Nu de belastingmaatregel op energie teruggedraaid gaat worden het komende jaar zal de druk meer op de industrie komen te liggen.