CO2 heffing zorgt voor verdeelde meningen in de coalitie in 2019

De doelstelling van het conceptklimaatakkoord is het reduceren van de broeikasgassen. Deze broeikasgassen moeten 49 procent gereduceerd zijn in 2030 ten opzichte van 1990. Inmiddels is het onderwerp CO2 taks in de discussie rondom het conceptklimaatakkoord ook aan de orde gekomen. Over een CO2 taks wordt in de politiek verschillend gedacht. De PvdA, Groenlinks en de SP zien wel wat in een CO2 taks. Wiebes en Rutte zijn hier sceptisch over maar laten de optie voor de invoering van een CO2 taks nog wel open.

Ook binnen de coalitie wordt er verschillend gedacht over een CO2-heffing. De partijen D66 en ChristenUnie zien het invoeren van een CO2 taks als een mogelijke oplossing. Het CDA en de VVD denken daar anders over. Volgens die partijen kan het invoeren van een CO2 taks er voor zorgen dat ondernemers in Nederland nog meer kosten krijgen. Het ondernemersklimaat kan worden beschadigd waardoor ondernemers naar het buitenland zullen vertrekken. Daarnaast is het nog maar de vraag of een CO2 taks daadwerkelijk zal leiden tot een reductie van de CO2 emissie. Er kunnen effectievere oplossingen zijn die ook onderzocht moeten worden.