Nederlandse topbestuurders geven weinig prioriteit aan verduurzaming in 2018 en 2019

Veel topbestuurders in Nederland zijn voornamelijk gericht op het maken van winst en het vermijden van risico’s. Dit komt naar voren uit een onderzoek waaraan tachtig Nederlandse topbestuurders anoniem hebben mee gedaan. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel topbestuurders vooral intern gericht zijn en weinig aandacht hebben voor de buitenwereld en het milieu.

De toon aan de top
Het bericht over het onderzoek ‘De toon aan de top’ werd in het dagblad Trouw gepubliceerd op woensdag 19 december 2018. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat veel topbestuurders een behoorlijke omslag zouden moeten maken als ze het maatschappelijk wantrouwen weg zouden willen nemen.

Er moet een nieuw soort leidinggevende ontstaat die meer aan zelfreflectie doet en meer op de lange termijn denkt. In het rapport wordt gesproken over een transitie in het management. De top van bedrijven moet Nederland ondersteunen bij het behalen van doelstellingen met betrekking tot een circulaire economie waarin duurzaamheid en energietransitie structureel aandacht krijgen.