Nederlandse industrie verwacht daling in investering in 2021

De Nederlandse industrie heeft te maken met een daling in het producentenvertrouwen. Dat betekent dat er de komende tijd volgens de producenten minder gemaakt zal worden in Nederland. De hoeveelheid die de industrie produceert houdt sterk verband met de vraag in de markt. Door de coronacrisis is de vraag in veel sectoren afgenomen. Dat betekent in feite ook dat de industrie minder investeringen zal verwachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een onderzoek gedaan naar het beeld dat producenten hebben over het komende jaar. Dit onderzoek werd in de vorm van een enquête gehouden onder bedrijven in de industrie met tien of meer werknemers. Volgens het CBS zullen veel producenten in Nederland waarschijnlijk minder gaan produceren. Dat betekent ook dat de industrie zelf ook minder gaat investeren. In 2021 verwacht de industrie gemiddeld drie procent minder te investeren ten opzichte van de investeringen die deze sector in 2020 heeft gedaan.

Daling in investeringen maar niet overal

Deze daling in de investering is puur gericht op zogenaamde tastbare goederen die in hetzelfde jaar in gebruik genomen worden. Hierbij kun je denken aan investeringen zoals grond, bedrijfsgebouwen, woningen, machines, apparatuur, installaties en vervoermiddelen. Hoewel er sprake is van een verwachte daling in de investeringen is deze daling niet zo groot als eerder werd aangegeven. In het najaar gingen de producenten in Nederland namelijk nog uit van een daling van 11 procent in de investeringen. Dit was echter een gemiddelde. Het valt op dat de verwachte daling in de investeringen sterk verschilt per productiesector. Zo verwachten vooral bedrijven in de olieverwerking en andere fossiele brandstoffen het komende jaar minder investeringen te doen. Ook in de metaalindustrie en de chemie zullen industriële ondernemers volgend jaar waarschijnlijk minder geld investeren in tastbare goederen. Bedrijven die in de transportmiddelenindustrie, textielindustrie en de papier- en grafische industrie zitten verwachten juist meer te investeren.