Vrijblijvende thuiswerkoproep heeft weinig effect op ochtendspits in 2020

Google heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid verkeer op de wegen tijdens de coronacrisis en de periode daar voor. Uit dit onderzoek zijn cijfers naar voren gekomen die duidelijk maken dat er nauwelijks meer thuis wordt gewerkt. De oproep van overheden om meer thuis te werken krijgt nauwelijks gehoor. De ochtendspits blijft namelijk nog steeds een hele drukke periode op de Nederlandse wegen. Collectief lijken mensen wel minder vaak naar hun werk te rijden dan voor de coronacrisis.

Thuiswerken en de ochtendspits

Desondanks is het aantal reisbewegingen naar werkplekken nu onverminderd hoog en zelfs aanzienlijk hoger dan tijdens en na de eerste coronagolf in 2020. Door de eerste golf van de coronacrisis werd er wel een groot verschil opgemerkt in het aantal reisbewegingen op de autowegen. Door de lockdownmaatregelen daalde het verkeer op Nederlandse wegen tussen woningen en werkplaatsen in korte tijd met vijftig procent ten opzichte van de periode voor de coronacrisis. Volgens de data van Google is het reisverkeer tussen woningen en werkplekken ongeveer een kwart onder het werkverkeer dat voor de coronacrisis plaatsvond. Het blijkt dus dat er nauwelijks meer thuis wordt gewerkt in 2020.