CPB: Belasting op industriële vervuiling heeft positief effect op luchtkwaliteit vanaf 2020

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat een belasting op industriële luchtvervuiling effect heeft. De organisatie heeft het dan over een belasting op schadelijke stoffen die worden uitgestoten tijdens industriële processen zoals fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Als op deze emissie belasting wordt geheven zullen bedrijven sneller besluiten om wat aan de emissie te doen.

Deze conclusie werd dinsdag 3 december 2019 bekend gemaakt. Volgens het CPB moet er wat worden gedaan aan de schadelijke uitstoot van de industrie. Als dit niet gebeurd dan is de schadelijke emissie in 2050 nog niet gereduceerd. Als er echter een belasting wordt ingevoerd op luchtvervuiling dan is de kans groot dat er in 2030 al geen vervuilende stoffende meer worden uitgestoten door de industrie.

Volgens het planbureau is het “praktisch gezien mogelijk om op korte termijn een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie in te voeren”. Voor de industrie betekent dit wel dat er hogere kosten zijn. Deze kosten moeten de industrie prikkelen om meer te doen om luchtvervuiling te voorkomen en te beperken. De toename in de kosten voor de industrie worden onderschikt geacht ten opzichte van het belang met betrekking tot de gezondheid van burgers.