CO2 belasting wordt in 2018 niet ingevoerd

Voorlopig is de CO2 belasting van de baan. Deze belasting zou volgens milieuorganisaties moeten worden ingevoerd om bedrijven te dingen om hun CO2 emissie te beperken. De overheid vind het invoeren van een CO2 belasting in 2018 te vroeg. In plaats daarvan wil het kabinet de CO2 belasting pas invoeren als bedrijven zich de komende jaren onvoldoende inzetten om hun CO2 emissie te beperken. Verschillende milieuorganisaties vinden dit een onverstandig plan. Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie zijn zeer verontwaardigd over de beslissing van het kabinet om de CO2 belasting op de lange baan te schuiven.

Vervuiler betaald
Joris Thijssen heeft namens de milieuorganisaties in een reactie het volgende aangegeven: “De meest effectieve maatregel om milieuwinst te boeken is het principe dat de vervuiler betaalt. En dat blijft hier achterwege. Wij willen heel snel met de minister om tafel.” Het kabinet doet op dit moment geen concrete voorstellen en geeft enkel een richting aan waar het naar toe wil. In de brief die minister Wiebes bekend heeft gemaakt krijgt de industrie te maken met een CO2-heffing net als de elektriciteitssector. Deze heffing komt er pas als de industrie de komende jaren er onvoldoende voor zorgt om de CO2-emissie te verminderen. Als de heffing wordt ingevoerd is het principe van de vervuiler betaald wel van toepassing. Hoe hoger de CO2 uitstoot, hoe zwaarder de heffing. Dit vinden veel milieuorganisaties veel te vrijblijvend.