CO2-taks staat niet in concept-klimaatakkoord in 2018

De CO2-taks werd al een tijd genoemd als mogelijke oplossing in de CO2 reductie voor het bedrijfsleven. De CO2-taks is in feite een belasting die wordt geheven op de CO2 emissie van bedrijven. Verschillende economen en milieuorganisaties vinden deze belasting een mogelijke oplossing voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is echter tegenstander van de CO2 taks. Het ziet er momenteel naar uit dat deze werkgeversorganisatie zijn zin krijgt. Er is namelijk geen brede CO2-taks of CO2-heffing opgenomen in het concept-klimaatakkoord.

Dit concept klimaatakkoord werd afgelopen vrijdag gepresenteerd. Econoom Daan van Soest geeft aan dat het niet benoemen van de CO2 taks in het concept klimaatakkoord een gemiste kans is. De econoom geeft aan dat een CO2-heffing een effectieve manier is om de kosten voor de klimaatmaatregelen eerlijker te verdelen tussen grote bedrijven en consumenten. Volgens de econoom moet voorkomen worden dat de rekening van de energietransitie vooral neergelegd bij Nederlandse huishoudens. Hij voegde er aan toe dat de kans op meer gele hesjes dan heel groot wordt.