IEA: olievraag stijgt door plasticgebruik vanaf 2018

Wereldwijd wordt er nog steeds veel plastic gebruikt voor de vervaardiging van producten en verpakkingsmateriaal. In de circulaire economie is er eigenlijk geen ruimte voor nieuw plastic in de productie en wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk plastic te hergebruiken en te recyclen. Het punt is echter dat een circulaire economie nog lang geen realiteit is. In plaats daarvan wordt er nog steeds veel nieuwe plastic gemaakt van olie die wordt gewonnen uit de aardbodem. Daardoor zal het plasticprobleem alleen maar toenemen en zal ook de vraag naar olie wereldwijd gaan stijgen.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) maakte vrijdag 5 oktober 2018 bekend dat de vraag naar olie voor brandstof voor transportdoeleinden zal afzwakken in de periode tot 2050. Daar staat tegenover dat de vraag naar olie voor de productie van plastic vermoedelijk zal gaan toenemen. Verschillende opkomende markten en groeilanden zoals China en India zouden nog meer gebruik maken van plastic in de toekomst. Het plastic zou worden gebruikt voor de productie van flessen maar ook voor andere verpakkingsmaterialen. Verder wordt plastic ook nog steeds gebruikt worden om bijvoorbeeld verzorgingsproducten, bouwmaterialen en andere chemische producten te produceren.

De energietransitie in de voertuigenbranche zorgt er echter voor dat aardolie minder als fossiele brandstof zal worden aangewend. Er worden efficiëntere verbrandingsmotoren in auto’s geplaatst en bovendien worden er ook meer elektrische auto’s op de markt gebracht. Uiteindelijk moeten elektrische voertuigen de benzineauto’s en diesels aan vervangen. Dat zal ongetwijfeld een effect hebben op de vraag naar olie. De energietransitie zorgt er voor dat de vraag naar olie zal gaan dalen. Als de circulaire economie echt goed op gang komt zal dat er ook voor zorgen dat de olievraag afneemt.