Akkoord bereikt over aanpak plastic zwerfaval vanaf 2018

Plastic zwerfafval vormt een probleem. In de natuur, langs de kant van de weg en op straat treft men nog dikwijls zwerfafval aan. Dit is afval dat meestal uit gemakzucht gewoon op straat is gegooid. Het afval is niet alleen hinderlijk, het is ook slecht voor het milieu. Bovendien is het zonde dat zoveel plastic niet opnieuw gerecycled kan worden. Het recyclen van plastic afval is overigens niet eenvoudig omdat er verschillende samenstellingen en kleuren plastic afval zijn. Daarvoor moeten oplossingen worden bedacht. Momenteel is de aanpak van plastic afval echter veel te vrijblijvend. Daarom is er een nieuwe aanpak waarmee de verpakkingsindustrie onder druk wordt gezet.

Er moet door de verpakkingsindustrie een effectieve aanpak worden bedacht voor het plasticafvalprobleem. Als men dat niet doet zal er vanaf 2021 statiegeld betaald moeten worden voor kleine plastic flessen. De verpakkingsindustrie moet voor 2021 er in slagen om de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te reduceren. Verder moet 90 procent van de plastic flessen worden hergebruikt. Als dat slaagt zal het statiegeld op kleine plastic flessen niet meer ingevoerd worden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze afspraak met de verpakkingssector gemaakt. Het ministerie heeft het over een ”doorbraak”.