Minder plastic recyclen door lage olieprijs in 2016?

De lage olieprijs zorgt er voor dat de belangrijkste grondstof voor het maken van plastic aanzienlijk goedkoper is. Nu wordt het voor bedrijven die plastic produceren aantrekkelijker om olie te verwerken tot plastic dan het geproduceerde plastic afval in te zamelen en te recyclen tot nieuwe plastic producten. Inzamelaars van plastic en afvalbedrijven hebben dit bekend gemaakt aan de NOS.

Op dit moment neemt het gebruik van het gerecyclede plastic toe op de markt. Maar door de lage olieprijs wordt het voor plasticproducenten aantrekkelijker om nieuw plastic te maken dan gebruikte plastic flessen te recyclen. Directeur Gerben Schepers van petflessenfabrikant Ducona benoemt het gebruik van olie een prijsissue. Zijn bedrijf maakt petflessen van zowel nieuw als gerecycled kunststof

Plastic verbranden?
Door het gebruiken van olie voor het vervaardigen van nieuw plastic wordt plastic afval minder interessant. Veel inzamelaars en afvalbedrijven zijn bang dat ze met het ingezamelde plastic afval blijven zitten. Al dat plastic moet opgeslagen worden en dat kost ruimte. Hoe meer wordt ingezameld en hoe minder er wordt gerecycled hoe groter de plastic afvalberg wordt. Bernard Merckx van de branchevereniging voor de recyclebedrijven NKR schets een doemscenario waarin al het afval wat keurig is gescheiden wordt verbrand in afvalverbrandingsovens. Dit moet volgens de heer Merckx worden voorkomen.

Veel plastic afval wordt gescheiden ingezameld
In Nederland wordt veel plastic afval gescheiden ingezameld. Nederlandse huishoudens leveren evenveel gescheiden plastic afval in als bedrijven. In totaal wordt er jaarlijks 118.000 ton gescheiden plastic afval ingeleverd door huishoudens in Nederland. De bedrijven die deze hoeveelheid plastic inzamelen doen hun best om de plastic als grondstof te verkopen op de vrije markt. Het blijkt aan het begin van 2016 al moeilijk om de plastic te verkopen. China was altijd een belangrijke afzetmarkt. Maar de vraag naar plastic uit dat land is fors aan het dalen.

Reactie van Technisch Werken
Een overproductie aan olie op de wereldmarkt is niet voor iedereen een succes. Toen de olieprijs nog hoger stond gingen veel bedrijven en burgers zorgvuldiger om met olieproducten zoals fossiele brandstoffen. Nu de olieprijs lager staat lijken veel beslissingen minder gunstig voor het milieu uit te pakken. Het gebruik van olie wordt aantrekkelijker en de plastic afvalberg neemt toe. En dat terwijl de olieproductie niets anders is dan een prijzenoorlog. Olie kan en zal nog steeds opraken. Er is namelijk geen onbeperkte voorraad van. Het verbranden van plastic zorgt er daadwerkelijk voor dat olieproducten in vlammen opgaan. Wat verbrand is komt niet meer terug. Deze grondstoffen verdwijnen dus voorgoed van de aarde. Dat is verspilling in zijn puurste vorm. Bovendien zorgt het verbranden van plastic ook nog voor een hogere CO2 uitstoot. Dat is twee keer verlies voor de duurzaamheid.