CPB: Innovatie heeft geen groot effect op productiviteitsgroei in 2018

De OESO oftewel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft een bepaald beeld geschetst over de productiviteitsgroei in Nederland. In de rapportage van de OESO wordt aangegeven dat de voorlopers op het gebied van innovatie qua productiviteit steeds verder vooruit lopen ten opzichte van landen die minder geld besteden en minder aandacht geven aan innovatie. Drie economen van het Centraal Planbureau (CPB) hebben echter aangegeven dat deze conclusie niet geheel juist is. De economen hebben onderzoek gedaan naar de productiviteitsgroei in Nederland. De bevindingen van de economen zijn gepubliceerd in het vakblad Economisch Statistische Berichten.

Sterke innoverende bedrijven hebben niet per definitie een grotere productietoename dan bedrijven die niet of nauwelijks investeren in innovatie. Deze conclusie trekken de economen op basis van een onderzoek dat ze in de periode van 2006 tot en met 2015 hebben uitgevoerd. De onderzoekers hebben tijdens het onderzoek ook gekeken naar de ontwikkelingen bij kleine bedrijven. Dat hebben de onderzoekers van de OESO niet gedaan en daardoor ontstaat een andere conclusie. De kleine bedrijven zijn volgens het CPB belangrijk bij het meten van de nationale productiviteit. Deze bedrijven laten echter een ander groeipatroon zien volgens het onderzoek van het CPB.