OPEC verwacht een structurele daling in de vraag naar olie rond 2030

De OPEC is een grote speler op de oliemarkt van de wereld. Het is een samenwerkingsverband van meerdere grotere en kleinere olieproducenten. De OPEC-leden hebben aardolie vaak als één van hun belangrijkste exportproducten. Hoewel de leden van de OPEC decennia lang veel winst hebben kunnen halen uit de productie en export lijkt daar toch langzaam maar zeker een einde aan te komen. Verschillende prognoses hebben al aangegeven dat de vraag naar olie de komende jaren zal afnemen.

Inmiddels lijken ook de leden van de OPEC van deze ontwikkeling doordrongen. In de jaarlijkse langetermijnprognose van de OPEC wordt de verwachting uitgesproken dat aan het einde van de komende tien jaar de vraag naar aardolie waarschijnlijk structureel zal dalen. Het is voor het eerst dat de OPEC met een dergelijk bericht naar buiten komen. De afgelopen jaren heeft de OPEC eigenlijk altijd aangegeven dat de vraag naar olie weer zal toenemen. De olieprijs is echter al geruime tijd behoorlijk laag ten gevolge van een daling in de vraag naar olie. De lockdowns die werden ingevoerd ten gevolge van COVID-19 hebben een daling in de vraag naar olie teweeggebracht. Toch is dit niet de enige veroorzaker van de daling in de olievraag. Wereldwijd is er sprake van een verduurzaming waarin fossiele brandstoffen niet thuis horen.

De leden van de OPEC verwachten echter tot 2030 nog een stijging in de vraag naar olie. Deze stijging zou uitkomen op een olievraag van 107 miljoen vaten per dag. Op dit moment is de vraag naar olie nog 91 miljoen vaten. In de World Oil Outlook van 2019 lag de voorspelling voor 2030 nog ruim een miljoen vaten hoger. Hoewel de verwachting is dat de vraag naar olie zal stijgen staat de vraag naar olieproducten op dit moment nog onder druk. Om die reden is de olieproductie met ongeveer tien procent verlaagd.