Nederlands energielabel voor woningen in 2016

Nederland heeft een energielabel voor woningen. Met het energielabel wordt inzicht gegeven in de energiezuinigheid van woningen. Het energielabel is aan een woning gebonden. Op het label staan een aantal letters op alfabetische volgorde. Het label start bij de letter ‘a’ en eindigt met de letter ‘g’. Om duidelijk te maken hoe “groen” of duurzaam een woning is wordt ook met kleuren de energiezuinigheid aangegeven.  De letter ‘a’ is donkergroen en de kleuren lopen vervolgens op via geel, oranje naar rood voor de letter ‘g’.

Onderzoek naar energielabel woningen

De Europese Commissie heeft onderzocht of het Nederlandse energielabel voor woningen voldoet aan de Europese regels. Deze procedure is nu in februari 2016  stopgezet. Dit is donderdag 25 februari bekendgemaakt. Als het Nederlandse energielabel niet aan de Europese eisen voldeed zou Nederland een boete aan Europa moeten betalen. Deze boete zou op kunnen lopen tot een hoogte van 90 miljoen euro per jaar. Door het stopzetten van het onderzoek is daarmee ook deze boete van de baan.

Minister Stef Blok van Wonen had volledig vertrouwen op een goede uitkomst van het onderzoek. In een reactie zei hij: ”Ons energielabel is zo eenvoudig en goedkoop mogelijk en geeft toch goed inzicht in het energieverbruik van een huis”.

Is een energielabel voor woningen verplicht?

In Nederland is het energielabel verplicht voor eigenaren die hun huis verkopen of verhuren. Elk huis heeft in Nederland al een voorlopig energielabel ontvangen. Dit voorlopig energielabel geeft globaal aan hoe energiezuinig een huis is. Daarbij wordt gekeken naar het verbruik van gas en elektriciteit. Ook naar de isolatie wordt gekeken bij de beoordeling van een huis met betrekking tot het energielabel. Het effect van extra energiebesparende maatregelen is op dit moment (begin 2016) nog niet in het voorlopige energielabel verwerkt.

Reactie van Technisch Werken

Energielabels horen steeds meer bij de informatie die over producten wordt verstrekt.  Wasmachine ‘s, drogers en auto’s hebben al geruime tijd energielabels. Omdat woningen ook energie verbruiken is het niet verwonderlijk dat men ook voor deze objecten energielabels in heeft gevoerd. Toch is elke woning anders en dat maakt het lastig om een duidelijke aanduiding oo het energielabel te geven over het energieverbruik van de woning. Er moet veel maatwerk komen en daar zijn onafhankelijke controleurs voor nodig. Die kunnen beoordelen of de isolatie voldoende effect heeft en bijvoorbeeld de zonnepanelen het gewenste effect hebben.