Nederlands energielabel nog niet goedgekeurd door Europa in maart 2016

Het Nederlandse energielabel is inmiddels niet meer weg te denken uit de elektronicawinkels. Ook voor woningen is na het voorlopige energielabel het verplichte energielabel niet meer weg te denken uit woningtransacties. Als woningeigenaren een woning willen verhuren of verkopen dan dienen ze doormiddel van een energielabel aan de potentiële huurder of koper te laten zien hoe energiezuinig de woning is.

Nederlands energielabel voor woningen
Het energielabel kan door de woningeigenaar aangevraagd worden bij een speciale website van de Rijksoverheid. De aanvraag wordt vervolgens door een expert in behandeling genomen. De expert controleert de bewijzen die de aanvrager aanlevert met betrekking tot de energiebesparende voorzieningen van de woning. Op basis van de uitslag van de expert wordt de woning in een bepaalde energieklasse ingedeeld. Het energielabel wordt op dit moment al breed toegepast maar een definitief akkoord van Europa voor dit label is er nog niet.

Vormgeving van het Nederlandse energielabel
Het energielabel bevat een aantal letters op alfabetische volgorde van A tot en met G. Woningen met een energielabel in categorie A zijn zeer zuinig en woningen in de categorie G zijn zeer energieverspillend. Een energielabel maakt het daardoor overzichtelijker voor een koper om de juiste afweging te maken tussen woningen als het gaat om energiezuinigheid. In Nederland is men over het algemeen wel enthousiast over het energielabel omdat het een vrij duidelijk beeld geeft aan de persoon die het label leest. Dit enthousiasme wordt echter niet gedeeld door de Europese Commissie.

Nog geen definitieve goedkeuring voor energielabel
Twee weken geleden had minister Stef Blok van Wonen nog aangegeven dat de Europese Commissie nog had ingestemd met het Nederlandse energielabel. Volgens hem zou Nederland daardoor geen boete van 90 miljoen euro per jaar hoeven te betalen. De Energiemedia heeft echter vragen gesteld aan de Europese Commissie over het Nederlandse energielabel. Uit de antwoorden van de Europese Commissie komt naar voren dat er helemaal geen definitieve goedkeuring is gegeven voor het energielabel dat in Nederland al jaren wordt gebruikt. Dit werd bekend gemaakt op vrijdag 11 maart 2016.

Vragen over Nederlands energie
Er zouden twee verschillende procedures tegen Nederland zijn gestart met betrekking tot het energielabel. Allereerst moest Nederland aan de Europese Commissie informatie verschaffen over de procedure van het Nederlandse energielabel. Daarnaast waren er ook vragen van de Europese Commissie of het Nederlandse energielabel wel is opgesteld conform de Europese regels. Alleen de eerste procedure is nu beëindigd. Nu moet het informele onderzoek naar de inhoud van het energielabel en het functioneren van dit label nog worden afgerond.

Reactie van Technisch Werken
Nederland heeft nog geen definitieve goedkeuring voor het energielabel dat al jaren onder andere in de woningmarkt en in de elektronicabranche wordt gebruikt. Er is een hoop werk verricht om het energielabel te ontwerpen en in te voeren. Daar zijn ook veel kosten aan verbonden. Op dit moment is het echter nog onzeker of het energielabel door Europa wel wordt erkend. Als Europa het energielabel alsnog afkeurt heeft Nederland een energielabel zonder waarde en loopt Nederland bovendien ook nog de kans dat ze een boete moet betalen van 90 miljoen euro. Dan wordt het energielabel juist een energieverslindende kostenpost voor de Nederlandse staat.