Nederland heeft weinig faillissementen in 2021 ten opzichte van de rest van de EU

Ondanks de coronacrisis is het aantal faillissementen in ons land bijzonder laag. Men kan eigenlijk wel zeggen dat het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in de afgelopen tijd historisch laag is. daarnaast neemt het aantal bedrijven dat failliet gaat ook nog af. Deze ontwikkeling is de afgelopen kwartalen in Nederland merkbaar. In de rest van de Europese Unie is het aantal faillissementen juist omhoog gegaan. Dat kwam vrijdag 18 juni 2021 naar voren uit een vergelijking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoewel in andere EU landen sprake is van een hoger aantal faillissementen is over het gemiddelde genomen het aantal faillissementen in de EU op een lager niveau dan voor de coronacrisis. Desondanks is het aantal faillissementen wel aan het stijgen in de meeste landen in de EU. Nederland is op dat gebied een uitzondering. Het lage aantal faillissementen kan te maken hebben met de omvangrijke steunmaatregelen die de overheid heeft ingevoerd. Hierbij kun je denken aan maatregelen met betrekking tot het doorbetalen van salarissen (NOW) en vaste lasten (TVL). Volgens het CBS werd lang niet in alle EU-landen een dergelijke mate van steun verleend. Desondanks is het aantal bedrijven dat in de EU failliet ging tijdens de coronacrisis meegevallen.