Nederland en VK willen windparken op zee aan elkaar koppelen vanaf 2020

Zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk doen investeringen in windmolenparken op zee. Daarvoor worden grote organisaties ingeschakeld zoals netbeheerder TenneT en de Britse sectorgenoot National Grid. Het plaatsen van windmolenparken is belangrijk voor het opwekken van zogenaamde windenergie. Er komt echter nogal wat bij kijken om een windmolenpark te bouwen, te onderhouden en op een effectieve manier als stroomvoorziening te gebruiken. National Grid en TenneT willen met elkaar in overleg om te kijken of er een mogelijkheid bestaat om de windmolenparken op zee aan elkaar te koppelen.

Daardoor zou een overschot aan elektrische stroom die opgewekt is door windmolenparken effectiever kunnen worden verhandeld. De komende tijd willen het Verenigd Koninkrijk en Nederland meer windmolenparken aanleggen op zee. Niet alleen elektrische stroom die op zee wordt opgewekt moet makkelijker kunnen worden verhandeld maar ook elektrische stroom die op land wordt opgewekt moet kunnen worden doorverkocht. Zo gaat er geen elektriciteit verloren en kunnen de energieleveranciers gemakkelijker voldoen aan de vraag naar duurzame energie. De energie die op land wordt opgewekt kan overigens ook uit aardgas of uit kerncentrales afkomstig zijn. Het hoeft dus volgens de energieleveranciers niet beslist duurzame energie te zijn die wordt verhandeld.