Nederland wekt in 2015-2016 te weinig groene energie op

In Nederland wordt te weinig groene energie opgewekt door Nederlandse energiebedrijven als men kijkt naar de vraag naar energie. De vraag naar elektrische energie is groter dan het aanbod groene energie op dit moment. Nederlandse consumenten die contracten afsluiten met betrekking tot de levering van groene energie krijgen meestal groene energie vanuit het buitenland. Alleen wanneer ze expliciet vragen om Nederlandse groene energie is het mogelijk om groene energie binnen de landsgrenzen van Nederland af te nemen.

Het bedrijf Certiq heeft hiervoor cijfers bekend gemaakt. Certiq is een dochteronderneming van elektriciteitstransporteur Tennet. Dit bedrijf geeft certificaten uit voor energie die is opgewekt uit zon, wind, water en biomassa. De certificaten die voor groene stroom worden verstrekt zijn de zogeheten Certificaten van Oorsprong (CvO’s). Met deze certificaten kunnen energieleveranciers bewijzen waar de elektrische stroom is opgewekt. Steeds meer energieafnemers willen weten waar hun groene stroom vandaan komt.

Waar komt Nederlandse groene stroom vandaan?
Nederlandse groene stroom wordt meestal niet opgewekt binnen de Nederlandse landgrenzen maar is voor ruim de helft afkomstig uit waterkrachtcentrales in Noorwegen, Zweden en Frankrijk. De groene stroom die in Nederland wordt opgewekt komt vooral uit biomassacentrales en uit windmolenparken. Energie uit deze duurzame energiebronnen is voldoende voor een kwart van de Nederlandse vraag naar elektrische energie.

Reactie van Technisch Werken
Groene stroom is nog steeds hip en populair alleen hebben we in Nederland veel te weinig middelen om voldoende groene stroom op te wekken. Dat moet aanzienlijk worden uitgebreid wil men voldoende groene stroom kunnen opwekken om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Het plan van minister Kamp om meer windmolens te plaatsen is een stap in de goede richting. Ook zijn er zonneparken in aanbouw. Al deze initiatieven dragen bij aan een vergroting van het aandeel duurzame energie op de Nederlandse energiemarkt.