Vraag naar windenergie neemt toe vanaf 2016

In Nederland is de vraag naar groene energie toegenomen in 2016. In het afgelopen jaar nam de vraag naar groene stroom met ongeveer tien procent toe en kwam daarmee op een nieuw record. Dit komt naar voren uit cijfers van CertiQ. Dit bedrijf is een dochteronderneming van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Het bedrijf CertiQ geeft certificaten uit voor energie die is opgewekt uit windkracht, zonlicht, waterkracht en de verbranding van biomassa. De afgelopen tijd is de vraag naar groene energie in Nederland meer toegenomen dan het aanbod van groene energie.

De Nederlandse energiebedrijven konden lang niet genoeg duurzame groene stroom opwekken om te voldoen aan de binnenlandse vraag. Daarom werd veel groene energie importeert uit het buitenland. Meer dan vijfenzeventig procent van de groen stroom die in Nederland werd gebruikt in 2016 was afkomstig uit het buitenland. Zo werd onder meer elektrische stroom ingekocht die was opgewekt in waterkrachtcentrales in Noorwegen. Vooral de vraag naar windenergie neemt toe.

De vraag in dit segment steeg met meer dan 70 procent. Vooral veel grote bedrijven willen duurzaamheid als belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering opnemen. Daarom sluiten ze grote contracten af voor het afnemen van groen stroom. Veel van deze bedrijven nemen energie af van windmolenparken. In 2016 was elektrische energie die werd opgewekt in waterkrachtcentrales minder populair dan windenergie. In Nederland werd in 2016 in totaal voor meer dan 48 miljard kilowattuur (48 terawattuur) aan groene stroom geleverd aan particulieren en bedrijven.