Ministerie van Sociale Zaken wil in 2014 nieuwe asbestregels

Nadat eerder vandaag het nieuws door dagblad Trouw bekend werd gemaakt dat de regels omtrent asbestsanering in Nederland onvolledig zijn, heeft het Ministerie van Sociale Zaken aangegeven dat ze gaat onderzoeken of de regels voor bedrijven die asbest saneren kunnen worden aangescherpt. Het ministerie benoemde dat er op dit moment in Nederland sloopbedrijven aanwezig zij die misbruik maken van de mazen in de wet.

De regels omtrent het verwijderen van asbest worden op dit moment eenvoudig omzeild. Er zijn verschillende malafide sloopbedrijven en asbestsaneerders die een vergunning kwijt hebben geraakt omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Deze bedrijven starten regelmatig onder een nieuwe naam een sloopbedrijf op. Hierdoor werkt de aanpak van deze bedrijven niet of nauwelijks.

Wat wil het ministerie van Sociale Zaken
Het ministerie van Sociale Zaken wil dat bedrijven veilig omgaan met asbest en daarbij de regels in acht nemen. Als bedrijven hun certificaat kwijtraken moet het moeilijker worden voor dezelfde personen om een nieuw sloopbedrijf op te richten. Het ministerie van Sociale Zaken wil in de toekomst voorkomen dat dit gebeurd doordat bij de aanvraag van een vergunning ook gekeken gaat worden naar de personen die de aanvraag indienen en welk verleden deze personen hebben. Als bij deze personen eerder een certificaat is ingetrokken heeft dat ook gevolgen voor de toekenning van een nieuw certificaat.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat de overheid meteen op onderzoek gaat naar de misstanden in de asbestsector. Echter een concrete oplossing wordt nog niet ingevoerd. De overheid zou er goed aan doen om meteen actie te ondernemen. Dit is ook goed voor de gerustheid van de bevolking die in een omgeving woont waar op dit moment asbest wordt gesaneerd.