Oktober 2014, asbestregels zijn niet streng genoeg in Nederland

In Nederland mag asbest niet meer worden toegepast op de bouw. Ongeveer 20 jaar geleden is het gebruik van asbest verboden. Ook mag asbest niet meer worden verhandelt. Er zijn echter nog verschillende gebouwen en schepen in Nederland waar men asbest aan kan treffen. Zodra men het woord asbest hoort in de media roept dat reacties op. Asbest is in de meeste gevallen niet onveilig zolang het maar niet wordt bewerkt of gesloopt. Bij het verbranden van asbest en het zagen, boren, schuren of breken van asbest komen er kleine asbestdeeltjes in de lucht. Deze kunnen de kans op longkanker vergroten voor de personen die deze deeltjes inademen. Dit is een serieus gevaar waaraan gelukkig veel aandacht wordt besteed. Wanneer men (oude) gebouwen gaat slopen of renoveren wordt er dikwijls een grondig asbestonderzoek gedaan. Als asbest wordt geconstateerd worden speciale bedrijven in de arm genomen om het asbest op een vakkundige en veilige manier te verwijderen.

Bedrijven die asbest verwijderen
De overheid en de bevolking vertrouwd op de vakkundigheid van de asbestverwijderaars. Deze specialisten hebben een opleiding of training gevolgd tot deskundig asbestverwijderaar. Daardoor kunnen deze bedrijven en hun personeel de regels en weten ze precies hoe ze het asbest op een zorgvuldige manier moeten verwijderen en afvoeren. Ze maken gebruik van speciale persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen.

Regels omtrent asbestverwijdering zijn ontoereikend
Ondanks het strenge asbestbeleid in Nederland blijken de regels omtrent het verwijderen van asbest ontoereikend. Er zijn verschillende bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zo wordt er gefraudeerd met asbest zodat kosten worden bespaard. Daarnaast maken sommige bedrijven ook fouten op basis van onkunde.

Deze bedrijven raken dan hun certificaat kwijt. Echter, de bedrijven die hun certificaat zijn kwijtgeraakt kunnen weer opnieuw een bv oprichten en een nieuwe vergunning aanvragen voor het verwijderen van asbest. Het dagblad Trouw maakte op uit interne mails van het ministerie van Sociale Zaken dat de overheid nog geen oplossing heeft voor deze situatie. Wel pleit het ministerie voor strenge controles op de nieuwe bv’s. Verder willen ze de regels verder aanscherpen. Een andere oplossing is het maken van een zwarte lijst waarop  de inspectieresultaten van malafide bedrijven in de asbestsector worden gepubliceerd.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is een land vol met regels. Zowel voor bouwen als voor slopen zijn regels opgesteld waaraan de bedrijven zich strikt moeten houden. Ondanks dat blijken veel regels niet goed te werken in de praktijk. Dit komt doordat de overheid er goed op moet toezien dat de regels worden nageleefd. Daarnaast moet de overheid er ook voor zorgen dat het niet naleven van regels gevolgen heeft voor bedrijven. Deze gevolgen, of sancties, moeten zwaar genoeg zijn om een waarschuwende werking te hebben voor bedrijven.

Het is in Nederland in ieder geval al bijzonder dat malafide bedrijven na een gedwongen sluiting gewoon weer een nieuwe bv op kunnen richten onder een andere naam. Dit is niet alleen het geval bij malafide asbestsaneerders. Ook veel malafide uitzendbureaus hanteren hetzelfde beleid als ze tegen de ‘lamp lopen’.