Woningbouwcorporaties bouwden in 2018 ongeveer 13.000 nieuwe sociale huurwoningen

De nieuwbouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties is beperkt. In heel 2018 werden ongeveer dertienduizend sociale huurwoningen door woningcorporaties gebouwd. Dat is aanzienlijk minder dan het aantal nieuwe huurwoningen die de corporaties zelf hadden willen bouwen. Het aantal nieuwe sociale huurwoningen dat in 2018 werd gebouwd lag bovendien lager dan 2017. In 2017 werden in totaal 14.387 sociale huurwoningen gebouwd. Dat bericht heeft de branchevereniging Aedes woensdag. De woningcorporaties hebben in een gezamenlijk plan benoemd dat ze aan het einde van de kabinetsperiodes ongeveer 30.000 sociale huurwoningen zouden willen bijbouwen. Dat is ruim twee keer zoveel als er in 2018 daadwerkelijk zijn gebouwd. Volgens de branchevereniging is er sprake van een dieptepunt.

Voor veel mensen is de woningmarkt uitzichtloos. De prijs van koopwoningen ligt te hoog maar ook de huurprijzen zijn aanzienlijk gestegen. Daarom hebben jongeren, alleenstaanden maar ook mensen met een middeninkomen het lastig op de woningmarkt. De zoektocht naar een huis is voor veel mensen in Nederland uitzichtloos. De woningcorporaties willen dat de overheid meer gaat doen. Er moeten onder andere meer bouwlocaties komen en meer bouwvergunningen worden verstrekt. Daarnaast moet gestopt worden met de verhuurdersheffing. Verder moet het mogelijk gemaakt worden voor woningbouwcorporaties om zogenaamde middenhuurwoningen te kunnen bouwen. Als dat lukt kunnen meer mensen uit de zogenaamde wooncrisis worden gehaald.