Minister Hoekstra CDA: positie van middenklasse moet verbeteren na 2019

De middenklasse krijgt in het huidige economische beleid van de overheid nauwelijks aandacht. De positie van deze groep moet de komende tijd worden verbetert. Als dat niet gebeurt zal de samenleving in Nederland uit balans dreigen te raken. Dat is althans de redenering van minister Hoekstra van Financiën. Hij heeft deze uitspraak gedaan tijdens de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing in Den Haag begin september 2019. Het is volgens hem cruciaal dat de positie van de middenklasse wordt verstrekt de komende tijd.

Minister Hoekstra wordt ook wel beschouwd als een mogelijk nieuwe leider van het CDA nu de voormalig leider Buma burgemeester is geworden van de Friese hoofdstad Leeuwarden. Minister Hoekstra maakt in ieder geval met zijn opmerkingen over de middenklasse duidelijk waar hij zich de komende tijd op gaat richten. Volgens de minister van financiën zijn steeds meer mensen bang dat het de komende tijd slechter zal gaan met de economie. Gezinnen zijn bang dat hun kinderen het economisch minder goed zullen hebben dan ze zelf.

Er is sprake van vergrijzing en daardoor loopt de verdiencapaciteit terug. De middenklasse is belangrijk voor de economie van Nederland. Deze klasse werd de afgelopen tijd vaak gebruikt om de economische tegenslagen op te vangen door meer belasting te heffen. Daardoor heeft de middenklasse nauwelijks wat gemerkt van de economische groei. Daardoor ontstaat een bepaalde spanning. Veel mensen in de middenklasse werken hard maar merken dat ze daar te weinig voor terug krijgen. Dat moet veranderen. De politiek moet meer doen voor de middenklasse de komende tijd.