Medewerkers met modaal inkomen moeten meer merken van economische groei in 2019

De middenklasse oftewel de werknemers met een modaal inkomen vormen een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie maar ook voor de Nederlandse politiek. De huidige politiek doet echter te weinig om de mensen met een modaal inkomen te laten meeprofiteren van de economische groei. Er moet meer worden gedaan voor mensen met een modaal inkomen. Dat vind ook minister Hoekstra de minister van financiën. Tijdens de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing in Den Haag maakte hij duidelijk dat er meer moet worden gedaan voor de middenklasse de komende tijd.

Dat is een duidelijk bericht maar ook een duidelijke opdracht naar deze CDA minister zelf. Wellicht is zijn opmerking over de middenklasse een soort voorzet met betrekking tot Prinsjesdag 2019. De minister van financiën speelt in de aanloop naar deze dag een belangrijke rol. Door zijn stellige opmerking tijdens de H.J. Schoo-lezing zou men de conclusie kunnen trekken dat de huidige regering in de plannen duidelijk opkomt voor de middenklasse die zo lang als zogenaamde melkkoe voor de overheid heeft gediend.

De minister benoemde dat de middenklasse meer aandacht moet krijgen. Mensen die hard werken zijn gewend om daar wat voor terug te krijgen. Dat noemt men ook wel wederkerigheid. Deze wederkerigheid staat echter onder druk volgens de minister. Dat kan er voor zorgen dat er onrust ontstaat en maatschappelijke spanningen. Dat moet worden voorkomen door meer te investeren in mensen met een modaal inkomen. Wie hard werkt moet daarvoor voldoende worden beloond.