Sociaal Cultureel Planbureau: minder mensen in armoede in 2019

In Nederland neemt het aantal mensen dat in armoede leeft af. In 2016 waren er in Nederland volgens het Sociaal Cultureel Planbureau nog ongeveer 1 miljoen mensen die in armoede leefden in Nederland. Het jaar daarop in 2017 was dit aantal gedaald tot ongeveer 939.000 mensen. Volgens het SCP daalt het aantal mensen dat in armoede leeft door de economische groei de afgelopen tijd. Door deze economische groei is de werkloosheid afgenomen.

Meer mensen konden een baan vinden. De toegenomen werkgelegenheid zorgt er voor dat het aantal mensen in de uitkeringspositie afneemt. Er zijn echter nog wel bepaalde bevolkingsgroepen die nog weinig inkomsten hebben. Zo is de armoede onder Syriërs de laatste jaren fors gestegen. Van deze bevolkingsgroep was in Nederland in 2017 ongeveer 55 procent arm. Dit percentage was in 2013 nog 40 procent. Het SCP geeft aan dat deze ontwikkeling vermoedelijk te maken heeft met de samenstelling van de groep vluchtelingen die sinds 2015 naar Nederland is gekomen. Een groot deel van hen zou nog te maken hebben met psychische problemen vanuit hun oorlogservaringen. Die zouden ze nog moeten verwerken waardoor ze “relatief vaak bijstandsafhankelijk zijn.”