Minder olie en steenkool verwerkt door Nederlandse zeehavens in eerste helft 2020

In de eerste zes maanden van 2020 werden in de Nederlandse zeehavens aanzienlijk minder steenkool en aardolie verwerkt. Daarnaast werd er in de havens ook minder erts aangevoerd en afgevoerd. Dat was ook het geval met voertuigen. Dit bericht werd maandag 19 oktober 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De havens die voor de berekening zijn meegenomen zijn onder andere de havens Rotterdam, Terneuzen en Amsterdam. In deze havens is de hoeveelheid goederen gedaald met tien procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019.

In het afgelopen jaar werd nog voor 311 miljoen ton goederen geladen en gelost in de havens. Dit aantal is in de eerste zes maanden van 2020 gedaald naar 281 miljoen ton. Van alle goederen die minder werden geladen en gelost was steenkool was de hardste daler. Van deze fossiele brandstof werd ongeveer 36 procent minder vervoerd via de haven. Daarnaast was er ook duidelijk een daling merkbaar bij andere fossiele brandstoffen. Zo werd er 6,5 minder ruwe olie vervoerd. Ook bij olieproducten was een daling merkbaar, deze kwam uit op 13,4 procent. Bij voertuigen kwam de daling uit op 16 procent.