Minder enthousiasme voor aardgasvrij wonen in 2019

Aardgasvrij bouwen en wonen heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in de media en politiek. Toch neemt de steun voor het aardgasvrij maken van woningen af. Dit kwam maandag naar voren uit een onderzoek van HIER klimaatbureau. In 2018 werd door dit onderzoeksbureau ook onderzoek gedaan naar de steun voor het aardgasvrij maken van woningen. Toen was de steun nog 57 procent. Inmiddels is de steun gedaald naar 48 procent in 2019.

Er is nog een opvallende ontwikkeling merkbaar. In 2018 was ongeveer 29 procent van de mensen tegenstander van aardgasvrije woningen in 2019 is dit aantal toegenomen naar 43 procent. Het lijkt er op dat aardgasvrij wonen en aardgasvrij bouwen minder populair is geworden. Het onderzoek dat door HIER werd gehouden was omvangrijk er waren 2.351 respondenten. Hoewel er bijna net zoveel voorstanders als tegenstanders zijn van aardgasvrij bouwen en wonen is wel duidelijk wat het grootste struikelblok is. Voor de meeste mensen is dit namelijk geld. Men verwacht behoorlijk veel geld te moeten betalen in energietransitie van aardgas naar duurzame energiebronnen.

In totaal is 48 procent van de respondenten bezorgd over de kosten van het aardgasvrij maken van woningen. De overheid heeft echter duidelijk gemaakt dat in 2050 in totaal zeven miljoen woningen of andere gebouwen aardgasvrij moeten zijn in Nederland. In 2030 moet echter een half miljoen woningen al aardgasvrij zijn. Dit lijkt nog ver weg maar 2030 is al over bijna tien jaar. Dan moet er nog veel gebeuren in de energietransitie. De overheid is echter nog onduidelijk over wie deze energietransitie moet betalen. Deze onduidelijkheid zorgt voor een afnemend vertrouwen in de energietransitie op het gebied van aardgas. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en vooral wat de kosten zijn per huishouden voor de energietransitie.