Milieudefensie komt met plan om energietransitie naar aardgasloos wonen te versnellen in 2018

Milieudefensie is een organisatie die zich inzet voor het milieu en het klimaat. Het spreekt voor zich dat deze organisatie de energietransitie van vervuilende brandstoffen naar schone, hernieuwbare energiebronnen met veel belangstelling volgt en stimuleert. De organisatie is van mening dat Nederland zo snel mogelijk het gebruik van aardgas moet reduceren. Daarvoor zouden onder andere woningen aardgasloos moeten worden gemaakt.

Aardgasloos of aardgasvrij wonen
Wanneer er nu, in 2018, geen ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd zal in 2030 slechts 20 procent van de Nederlandse woningen aardgasloos zijn. Met deze inschatting is Milieudefensie niet gerustgesteld. De organisatie heeft daarom een waaier ontwikkeld met daarop plannen die er voor moeten zorgen dat de energietransitie van aardgas naar schone energie wordt bespoedigd. Milieudefensie geeft aan dat met haar plannen een nieuwe impuls kan worden gegeven met betrekking tot het aardgasloos of aardgasvrij wonen. Als de plannen worden doorgevoerd zullen over 12 jaar ongeveer tachtig procent van de woningen aardgasloos zijn.

Voorstellen van Milieudefensie
Milieudefensie heeft verschillende plannen en voorstellen beschreven waarmee de energietransitie van aardgas naar schone energiebronnen moet worden bespoedigd. Zowel huizenbezitters, huurders, sociale huurders en mensen in de bijstand moeten worden betrokken bij de uitvoering. Ook gemeenten en het rijk moeten een bijdrage leveren. Daarvoor is een breed draagvlak nodig met betrekking tot de energietransitie. Er zou bijvoorbeeld een lagere rente moeten worden betaald voor het deel van de hypotheek dat wordt gebruikt voor de verduurzaming van de woning.

Daarnaast zou de onroerendezaakbelasting voor duurzame huizen moeten worden verlaagd. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van stadsverwarming, blokverwarming of andere warmtenetten waarmee de restwarmte van industrie kan worden gebruikt voor de verwarming van woningen. Ook aardwarmte en het collectief gebruik van zonneboilers zou een oplossing kunnen zijn om warmte te halen uit duurzame warmtebronnen.