Slechts 20 procent van de Nederlandse woningen is gasloos in 2030 als er niets verandert

Nederland is op dit moment sterk afhankelijk van aardgas met betrekking tot de verwarming van woningen en bedrijfspanden. Veel woningen hebben nog een centrale verwarming ook utiliteitscomplexen en fabriekspanden hebben vaak een dikwandige centrale verwarmingsinstallatie waarin aardgas wordt verstookt om warmte te verkrijgen. Hoewel deze installaties een steeds hoger warmterendement hebben neemt dat niet weg dat er nog steeds aardgas moet worden verstookt om warmte te realiseren.

Hybride ketel en hybride warmtepomp
Er wordt tegenwoordig net als in de voertuigentechniek ook gekeken naar hybrideoplossingen. Daarbij kun je denken aan een hybride warmtepomp die gebruikt wordt in combinatie met een gasgestookte cv-ketel. Men spreekt ook wel van een hybride ketel. Deze hybride oplossing zorgt er voor dat er minder aardgas wordt verstookt. De hybride warmtepomp zal namelijk bij een warmtebehoefte in eerste in eerste instantie worden ingeschakeld. Wanneer deze hybride warmtepomp te weinig warmte of hitte kan realiseren, omdat de vraag naar warm water bijvoorbeeld te groot is, zal ook de cv-ketel aanslaan. Een dergelijke hybride oplossing zorgt voor een reductie van het aardgasgebruik. Toch kun je in dit geval niet spreken van een volledig gasloze oplossing. Woningen met een hybride warmtepomp of een hybride ketel zijn dus niet volledig aardgas vrij.

Nulwoningen, balanswoningen en passief huizen
Veel Nederlanders hebben er geen problemen mee om geen aardgas te gebruiken. Zo zijn er al verschillende Nederlanders overgestapt op elektrische kooksystemen zoals inductie. Daarnaast plaatsen ook veel Nederlanders warmtepompen, pelletkachels, pelletketels en andere installaties om hun woningen te verwarmen. Er worden meer balanswoningen, nulwoningen en passief huizen gebouwd in Nederland. Deze woningen zijn grotendeels klimaatneutraal en energieneutraal. Dat is natuurlijk goed maar het is niet voldoende. De energietransitie is nog maar net op gang en moet veel effectiever en sneller worden doorgevoerd. De meeste woningen hebben nog een aardgasaansluiting en kunnen hier op het gebied van verwarming nog niet zonder. De nieuwe technieken zijn er echter wel maar worden nog niet op grote schaal ingezet.

Energietransitie en aardgasloos wonen
Als men kijkt naar de huidige ontwikkelingen dan zal in 2030 maar slechts 20 procent van de woningen in Nederland gasloos zijn. Dit is de inschatting die de Milieudefensie heeft gemaakt. In 2030 zal de gaswinning in Groningen helemaal worden stilgelegd. Vanaf dat moment is Nederland vrijwel geheel afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Dat maakt Nederland politiek en economisch afhankelijk en dat is geen prettige positie. Niet alleen vanuit dit oogpunt moet Nederland de energietransitie in de aardgassector snel en succesvol maken. Ook vanuit het oogpunt met betrekking tot het klimaat is het belangrijk dat de energietransitie succesvol verloopt. De wereldwijde klimaatverdragen zorgen er tevens voor dat de energietransitie geen keuze is maar een verplichting. Niet alleen een verplichting op basis van een verdrag maar ook een verplichting aan de komende generaties.